Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Odredba o določitvi seznama nujno potrebnih zdravil za uporabo v veterinarski medicini - UL 67/2009


Na podlagi drugega odstavka 15. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06 in 45/08) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja

O D R E D B O
o določitvi seznama nujno potrebnih zdravil za uporabo v veterinarski medicini

1. člen

S to odredbo se določa seznam nujno potrebnih zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ki nimajo dovoljenja za promet v Republiki Sloveniji, poimenovanih z mednarodnimi nelastniškimi imeni, ki je kot priloga sestavni del te odredbe.

2. člen

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 34421-16/2009

Ljubljana, dne 7. avgusta 2009

EVA 2009-2311-0118

dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


Pripeti dokumenti

Avtor: ZKŽP