Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Odredba o dopolnitvi Odredbe o določitvi seznama nujno potrebnih zdravil za uporabo v veterinarski medicini - UL 28/2011


Na podlagi drugega odstavka 15. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06 in 45/08) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

O D R E D B O
o dopolnitvi Odredbe o določitvi seznama nujno potrebnih zdravil za uporabo v veterinarski medicini

1. člen

V Odredbi o določitvi seznama nujno potrebnih zdravil za uporabo v veterinarski medicini (Uradni list RS, št. 67/09) se v Prilogi za vrstico z zaporedno številko 41. doda naslednje besedilo:

»

+-----+--------+---------------+--------------+----------+------+
|42. |QP52AC11|albendazol   |5 % peroralna |govedo,  |   |
|   |    |        |suspenzija  |ovce   |   |
+-----+--------+---------------+--------------+----------+------+
|43. |QN06BC01|kofein     |raztopina za |vse    |   |
|   |    |        |injiciranje  |živalske |   |
|   |    |        |       |vrste   |   |
+-----+--------+---------------+--------------+----------+------+
|44. |QP52AC13|fenbendazol  |peroralni   |prašiči, |   |
|   |    |        |prašek    |govedo  |   |
+-----+--------+---------------+--------------+----------+------+
|45. |QP52AC13|fenbendazol  |zrnca     |prašiči, |   |
|   |    |        |       |govedo  |   |
+-----+--------+---------------+--------------+----------+------+
|46. |QD06AA03|oksitetraciklin|dermalno   |govedo,  |   |
|   |    |        |pršilo,    |ovce,   |   |
|   |    |        |suspenzija  |prašiči  |   |
+-----+--------+---------------+--------------+----------+------+
|47. |QG03D  |flugeston   |vaginalna   |ovce,   |   |
|   |    |acetat     |gobica    |koze   |   |
+-----+--------+---------------+--------------+----------+------+
|48. |QP52AE51|Kombinacija  |peroralna   |govedo,  |   |
|   |    |levamizolijev |suspenzija  |ovce   |   |
|   |    |klorid in   |       |     |   |
|   |    |oksiklozanid  |       |     |   |
+-----+--------+---------------+--------------+----------+------+

«.

2. člen

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-566/2010

Ljubljana, dne 1. aprila 2011

EVA 2011-2311-0056

mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo
gozdarstvo in prehrano