Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Sklep o prepovedi predpisovanja in izdajanja na veterinarski recept kloramfenikola in zdravil, ki vsebujejo kloramfenikol - UL 38/2003


Na podlagi prvega odstavka 21. člena in drugega in tretjega odstavka 33. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja vršilka dolžnosti generalne direktorice Veterinarske uprave Republike Slovenije v zadevi prepovedi uporabe določenih škodljivih snovi
 S K L E P
o prepovedi predpisovanja in izdajanja
na veterinarski recept kloramfenikola in zdravil, ki vsebujejo kloramfenikol 

1

Zaradi preprečitve možnosti vnosa kloramfenikola v organizem živali in živila živalskega izvora se prepoveduje:
predpisovanje na veterinarski recept kloramfenikola in zdravil, ki vsebujejo kloramfenikol;
izdajanje kloramfenikola in zdravil, ki vsebujejo kloramfenikol, v lekarnah na veterinarski recept. 

2

Ta sklep se začne izvajati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.Št. 323-356/2003
Ljubljana, dne 22. aprila 2003.


EVA 2003-2311-0095
 

mag. Simona Salamon l. r.
v.d. generalne direktorice VURS
Avtor: ZŽI