Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Sklep o prepovedi prometa in uporabe zdravil in drugih snovi, ki vsebujejo kloramfenikol - UL 35/2003


Na podlagi prvega odstavka 21. člena in drugega odstavka 33. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja vršilka dolžnosti generalne direktorice Veterinarske uprave Republike Slovenije v zadevi prepovedi uporabe določenih škodljivih snovi


S K L E P
o prepovedi prometa in uporabe zdravil in drugih snovi, ki vsebujejo kloramfenikol
 

1

Zaradi preprečitve vnosa kloramfenikola v organizem živali in živila živalskega izvora se prepoveduje promet in uporabo:
zdravila DERMO SPRAY N, dermalno pršilo za uporabo v veterinarski medicini, ki ga proizvaja LEK farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, Ljubljana;
konzervansa AZIDIOL, ki ga pripravlja Biotehniška fakulteta, Inštitut za mlekarstvo, Groblje 3, Rodica.

2

Za zdravila in konzervans iz prejšnjega odstavka, ki so bili že dani v promet, se odreja umik iz prometa.

 

3

Ta sklep se začne izvajati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.Št. 323-330/2003
Ljubljana, dne 10. aprila 2003.


EVA 2003-2311-0088
 

mag. Simona Salamon, dr. vet. med. l. r.
v.d. generalne direktorice
VURS


Avtor: ZŽI