Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o imenovanju pokuševalcev in pooblaščene organizacije za preizkušanje pokuševalcev in organoleptičnih sposobnosti kmetijskih inšpektorjev - popravek - UL 87/2001


Popravek 

V pravilniku o imenovanju pokuševalcev in pooblaščene organizacije za preizkušanje pokuševalcev in organoleptičnih sposobnosti kmetijskih inšpektorjev, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 69-3778/01 z dne 24. 8. 2001, se v 3. členu, v drugem odstavku, v drugi alinei, četrta vrstica pravilno glasi: ...blaščeni organizaciji ali pri organizaciji, ki jo je za to dejavnost imenoval...


Avtor: ZŽI