Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Zakon o popisu zalog in dajatvi na presežne zaloge določenih kmetijskih proizvodov - popravek (ZPZDKP) - UL 45/2004


V Zakonu o popisu zalog in dajatvi na presežne zaloge določenih kmetijskih proizvodov (ZPZDKP), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 42/04 z dne 23. 4. 2004, je bila ugotovljena redakcijska napaka, zato na podlagi prvega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 57/96) dajem

P O P R A V E K
Zakona o popisu zalog in dajatvi na presežne zaloge določenih kmetijskih proizvodov (ZPZDKP)
 

Na koncu zakona se doda naslednja priloga:
(op. glej Priloga 1)

Št. 323-01/04-10/1
Ljubljana, dne 28. aprila 2004.

 

Generalna sekretarka
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožica Velišček l. r.


Pripeti dokumenti

Avtor: ZŽI