Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Sklep o spremembi seznama kmetijskih proizvodov iz Zakona o popisu zalog kmetijskih proizvodov in dajatvi na presežne zaloge določenih kmetijskih proizvodov - popravek - UL 104/2004


Popravek

V Sklepu o spremembi Sklepa o spremembi seznama kmetijskih proizvodov iz Zakona o popisu zalog kmetijskih proizvodov in dajatvi na presežne zaloge določenih kmetijskih proizvodov, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 49-2281/04 z dne 30. 4. 2004, se:

- naslov sklepa pravilno glasi: "Sklep o spremembi seznama kmetijskih proizvodov iz Zakona o popisu zalog kmetijskih proizvodov in dajatvi na presežne zaloge določenih kmetijskih proizvodov",
- v III. točki v oklepaju za številko "43/04" doda besedilo "in 46/04",
- EVA pravilno glasi: 2004-1611-0121.


Avtor: ZŽI