Gospodarska Zbornica Slovenije | Arhiv: Skupščina sprejela Letno poročilo GZS 2014 in dopolnitev Statuta GZS
GZS

Arhiv: Skupščina sprejela Letno poročilo GZS 2014 in dopolnitev Statuta GZS

V torek, 19. maja, je potekala zadnja seja Skupščine GZS v mandatu 2011-2015. Seznanila se je z dosežki, aktivnostmi in poslovanjem GZS v lanskem letu ter sprejela Letno poročilo GZS 2014, ki je objavljeno na https://www.gzs.si/o_gzs/vsebina/Delo-GZS/Poro%C4%8Dila-o-delu.

Seznanila se je s poročilom o delu Komisije za premoženje, ki je sprejela sklepe v zvezi z načinom razdelitve upravičenj, metodologijo za njihov izračun, modelom uporabe premoženja ter premoženjsko pravnimi razmerji znotraj sistema GZS. Člani Skupščine so prejeli tudi informacije o s strani UO GZS potrjenem predlogu sprememb in dopolnitev statuta GZS v zvezi z uporabo premoženja. Skupščina je dopolnitev statuta GZS z novim 70a. členom, ki se nanaša na uporabo premoženja GZS, sprejela. Statut je objavljen na https://www.gzs.si/o_gzs/vsebina/Pravni-temelji-delovanja/Statut-GZS

Na seji je bil predstavljen tudi projekt Poslovni SOS, v okviru katerega lahko podjetniki posredujejo pripombe na absurdne predpise in birokratske ovire ter predloge za njihovo odpravo. Več informacij v zvezi s projektom je objavljenih tudi na https://www.gzs.si/skupne_naloge/pravni_portal/vsebina/Zakonodaja/Poslovni-SOS. Podane so bile informacije o dveh strateških dogodkih, ki sta bila v zadnjem obdobju izvedena. Na Vrhu malega gospodarstva se je MGRT zavezal za 10 prednostnih ukrepov, ki jih namerava izvesti do julija 2016. Na spletni strani dogodka http://vmg.gzs.si je objavljen tudi pregled in novosti pri financiranju podjetij s podporo državnih instrumentov in evropskimi sredstvi. Včeraj je potekala tudi prva konferenca Slovenija 5.0. Več informacij je objavljenih na www.gzs.si/slovenija_5.0/

Člani so se na seji seznanili tudi s predlogom sindikalnih central glede redefinicije minimalne plače. Tako naj bi iz minimalne plače izločili dodatke na pogoje dela. Skupščina je sprejela sklep, da GZS ne pristaja na spremembe v definiciji minimalne plače. Zahtevamo, da se že v 2015 izpelje davčno reformo v smislu razbremenitve stroškov dela, kar bo posledično zagotovilo tudi višji neto znesek minimalne plače. Ob tem naj vlada uveljavi vse potrebne ukrepe proti sivi ekonomiji in prične potrebne reforme, ki bodo zagotovile nižjo javno porabo.

Fotogalerija

b i u citat


CAPTCHA slika
Prosimo prepišite varnostno kodo s slike:
Komentiraj