Gospodarska Zbornica Slovenije | Arhiv: Obvestilo o vzpostavitvi Registra dejanskih lastnikov in obveznosti ugotavljanja in vpisa podatkov
GZS

Arhiv: Obvestilo o vzpostavitvi Registra dejanskih lastnikov in obveznosti ugotavljanja in vpisa podatkov

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) v 41. členu določa obveznost poslovnih subjektov, ki so opredeljeni v 35.,36. in 37. členu ZPPDFT-1, da najkasneje do 19.11.2017 ugotovijo podatke o svojem dejanskem lastniku ali lastnikih ter vzpostavijo in upravljajo natančno evidenco podatkov o svojih dejanskih lastnikih, ki se posodablja ob vsaki spremembi podatkov. Podatke o svojih dejanskih lastnikih poslovni subjekti hranijo pet let od dneva prenehanja statusa dejanskega lastnika po ZPPDFT-1. Navedeni poslovni subjekti morajo v skladu s tretjim odstavkom 44. člena ZPPDFT-1 podatke o svojih dejanskih lastnikih vpisati v Register dejanskih lastnikov  (RDL). Aplikacija za vpis podatkov bo na spletnem portalu AJPES dostopna od 19.11.2017 dalje. Prvi vpis podatkov po vzpostavitvi RDL poslovni subjekti opravijo najpozneje do 19.1.2018. Od tega dne dalje bodo podatki o dejanskih lastnikih dostopni prek iskalnika na spletnem portalu AJPES (e-RDL).

 

Navedene obveznosti veljajo za poslovne subjekte iz 35., 36. in 37. člena ZPPDFT-1:

- gospodarski subjekti (gospodarske družbe, zadruge)

- subjekti, ki nimajo poslovnih deležev (ustanove, društva, zavodi, politične stranke, sindikati, verske skupnosti,..)

- tuji skladi, tuje ustanove in podobni pravni subjekti tujega prava, kadar iz njihovega poslovanja nastanejo davčne obveznosti v Republiki Sloveniji,

izvzeti pa so:

- samostojni podjetniki posamezniki

- posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost

- enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo (pri katerih je edini družbenik hkrati edini zastopnik družbe)

- neposredni in posredni proračunski uporabniki

- poslovni subjekti, ki so gospodarske družbe na organiziranem trgu, na katerem morajo v skladu z zakonodajo Evropske unije ali primerljivimi mednarodnimi standardi spoštovati zahtevo po razkritju, ki zagotavlja ustrezno preglednost informacij o lastništvu.

 

Mnenja Urada RS za preprečevanje pranja denarja v zvezi z ugotavljanjem dejanskih lastnikov in vpisom v RDL so dostopna na: http://www.uppd.gov.si/opozorila_in_mnenja_urada/mnenja/dejanski_lastniki/

Dodatne informacije so dostopne na: https://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Register_dejanskih_lastnikov/Splosno«

Fotogalerija

b i u citat


CAPTCHA slika
Prosimo prepišite varnostno kodo s slike:
Komentiraj