Koroška gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: NOVOSTI pri obračunu dohodkov fizičnih oseb 2015, Dravograd, 2.4.2015

 
Popust za člane GZS!

 

AKTUALNE NOVOSTI IN SPREMEMBE 2015: ŠTUDENTSKO DELO, OSEBNO DOPOLNILNO DELO, KRATKOTRAJNO DELO, spremembe ZDoH-2, nove najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost, nova pojasnila….

Ste seznanjeni s spremembami, ki vplivajo na obdavčitev - obremenitev dohodkov fizičnih oseb v letu 2015? Se vam ob tem porajajo vprašanja, dileme, kaj pa spremembe iz leta 2014, jih »obvladate«?

Če je vaš odgovor NE, potem vas vabimo, da se nam pridružite.

KDAJ IN KJE?

V četrtek, 2. aprila 2015 od 9.00 do 12.30 ure v predavalnici GZS Območne zbornice Koroškav Dravogradu, Koroška 47.

PROGRAM SEMINARJA: 

 • Spremembe pri obveznih dajatvah iz naslova začasnega in občasnega dela dijakov in študentov od 1. februarja 2015 dalje (primerjava staro - novo !)  
 • Kratkotrajno delo
  1. kdo ga lahko opravlja, kakšne evidence je potrebno voditi,
  2. pravila glede prijave v zavarovanje in plačilo prispevka za ZZ,
  3. kako je z davčnim priznavanjem stroškov, ki nastanejo v zvezi s takšnim delom,  
 • Osebno dopolnilno delo po 1.1.2015 
  1. Pravilnik o osebnem dopolnilnem delu, vrednotnice, obračun davčnega odtegljaja,
  2. pravne osebe in osebno dopolnilno delo (kdaj, kako je z davčnim odtegljajem, …),  
 • NOVE najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost od 1.1.2015 dalje 
  1. za zaposlene
  2. za samozaposlene
  3. za družbenike  
 • AKTUALNO (IZBRANA POJASNILA FURS-a, ODGOVORI NA POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA IZ PRAKSE) 
  1. opredelitev glavnega delodajalca po ZDoh-2 
  2. obdavčitev nagrad dijakov in študentov za obvezno prakso - prisp. za ZZ (vidik ZDDPO-2)
  3. davčna obravnava plačil fizičnim osebam za odkup odpadnega materiala
  4. nadomestilo za uporabo lastnih sredstev zaposlenega
  5. je res potrebno od vrednosti uniform in osebnih zaščitnih sredstev, ki so določene s posebnimi 
      predpisi ter stroškov za njihovo vzdrževanje, obračunati prispevke za socialno varnost
     (problematika 144. člena ZPIZ-2)?
  6. primer obdavčitve in izplačila jubilejne nagrade (odpravnine), v primeru, ko le ta presega
      neobdavčen znesek.  
 • NA KAJ NE SMEMO POZABITI! 
  1. Obdavčitev dohodkov zavarovancev po 18. členu ZPIZ-2 (avtorski honorarji, podjemne pogodbe,
      pogodba o poslovodenju, prokuri, sejnine… IZJAVA),
  2. Prijava v zavarovanje – obrazec M12 !!!

  SEMINAR JE NAMENJEN:
  vodjem računovodstva, vodjem računovodskih servisov, knjigovodjem, direktorjem in lastnikom družb, svetovalcem in vsem, ki jih to področje zanima.

  IZVEDBA SEMINARJA:
  Seminar bo izvedla Jana Galič, dipl.ekon., davčna svetovalka, dolgoletni vodja finančno računovodske službe. Je članica državne izpitne komisije za NPK kvalifikacije knjigovodja oz. računovodja in samostojna izvajalka številnih seminarjev, delavnic in usposabljanj s področja računovodstva in davkov. Je avtorica mnogih člankov z davčno vsebino, kot avtorica in soavtorica pa je izdala tudi štiri priročnike.

  KOTIZACIJA:

  • člani GZS Območne zbornice Koroška: 78,00 € + DDV na udeleženca, plačilo 95,16 €.
  • nečlani: 128,00 € + DDV na udeleženca, plačilo 156,16 €.

  Kotizacija vključuje udeležbo na seminarju, strokovno gradivo, postrežbo in odgovore na vaša vprašanja po mailu še en mesec po izvedenem seminarju.

  Kotizacijo vplačajte pred pričetkom seminarja na poslovni račun Gospodarske zbornice Slovenije številka 02924-0017841495, sklic 3010 + matična številka podjetja.

  PRIJAVE:
  Prijave sprejemamo do 30.3.2015 do 15.00 ure na e-naslov oz.koroska@gzs.si, do istega dneva tudi odjave, sicer se kotizacija zaračuna v celoti oziroma je ne vračamo.

  Vabimo vas, da izkoristite možnost izobraževanja v regiji in se nam pridružite!

 


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

Obrazec za prijavo

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.