Koroška gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: Mediacija za gospodarske družbe, Dravograd, 6. november 2014

 

Popust za člane GZS!

 
 

Za vodilne in vodstvene delavce v podjetju, za vaše sodelavce z vodstvenim potencialom.

KDAJ IN KJE?

V četrtek, 6. novembra 2014 od 9.00 do 15.00 ure v predavalnici GZS Območne zbornice Koroška v Dravogradu, Koroška 47.

Mediator, ki je nevtralen in strokovno usposobljen, vam lahko pomaga razrešiti navedene situacije:

 • S poslovnim partnerjem je prišlo do spora.
 • Za vami je uspešno obdobje poslovnega sodelovanja, vendar so se okoliščine spremenile do te mere, da je potrebno na novo dogovoriti medsebojne pogodbene obveznosti. 
 • Prihaja do zamud ali zastoja pri plačilih.
 • Partnersko podjetje je šlo v stečaj.
 • Poslovni partner napoveduje tožbo ali izvršbo.
 • Konflikti na delovnem mestu so postali ovira za učinkovito delo.
 • Konflikti na delovnem mestu bistveno vplivajo na klimo v podjetju.

Ena od ključnih veščin dobrega managementa in vodenja je komunikacijska spretnost v konfliktnih situacijah. Dnevno srečevanje z ljudmi, vodenje poslov, zastopanje interesov svojega podjetja, pogosto sproža nesoglasja in konflikte. Spori znotraj delovne organizacije ali med podjetji zavirajo ustvarjalni proces, kar ima za končno posledico manjšo učinkovitost, kar prinaša poslovno škodo. V luči mediacije bomo analizirali nekatere konfliktne situacije v vašem podjetju ter vam ponudili osnovna mediacijska orodja za njihovo reševanje.

 Program delavnice:

1. del: Konfliktnost v delovnih procesih

 • Neizogibnost konfliktov na delovnem mestu.
 • Kako se soočati in upravljati s konfliktom v podjetju?
 • Mediacija in njena načela.
 • Interaktivne vaje, delo v skupinah, priprava akcijskega načrta.

2. del: Osnovna mediacijska orodja za gospodarske družbe

 • Aktivno poslušanje in povzemanje.
 • Fokusiranje na prihodnost in ohranjanje skupne vizije.
 • Preokviranje in postavljanje vprašanj.
 • Ločevanje stališč od interesov.
 • Interaktivne vaje, delo v skupinah, priprava akcijskega načrta.

3. del: Uporabnost mediacijskih orodij pri vodenju

 • Faze in potek mediacije.
 • Konfliktne situacije v podjetju in mediacija.
 • Biti sam svoj mediator.
 • Interaktivne vaje, delo v skupinah, priprava akcijskega načrta.

Pa še to:
Ne bodo vsi managerji postali mediatorji, toda mediacijske veščine in spretnosti lahko vsem managerjem učinkovito pomagajo pri doseganju poslovne odličnosti in ustvarjanju boljših poslovnih rezultatov.

VODJA DELAVNICE:
Mag. Martin Lisec, psihoterapevt in mediator, trener mediatorjev. Več o njegovem delu in referencah: www.stopinje.si.


KOTIZACIJA IN PRIJAVE:
Za člane GZS Območne zbornice Koroška je kotizacija  98,00 € + DDV na udeleženca, za nečlane 158,00 € + DDV in vključuje udeležbo, gradivo in pogostitev. 

Kotizacijo nakažite pred pričetkom seminarja na poslovni račun GZS številka 02924-0017841495, sklic 3010 + matična številka podjetja.

Prijave sprejemamo do 3.11.2014 do 15.00 ure na e- naslov oz.koroska@gzs.si, do istega dneva tudi odjave, sicer se kotizacija zaračuna v celoti oziroma je ne vračamo. 


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.