Koroška gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: Seminar Medletno optimiranje davčne osnove 2014, Dravograd, 9.10.2014

 

Popust za člane GZS!

 


Še malo in že je tu zadnje trimesečje - čas, v katerem je prav, da se lotimo intenzivnih priprav na »davčni obračun« !

Je kaj novega? Kaj je dobro vedeti in na kaj ne smemo pozabiti !

Kot pomoč vam nudimo praktičen, strokovni seminar, na katerem bomo skupaj »preverili«, ali ste pravilno evidentirali poslovne dogodke, upoštevali in uveljavljali davčne olajšave, pravilno ločevali med davčno priznanimi in nepriznanimi stroški, se seznanili z aktualnimi pojasnili s strani FURS-a, predvsem pa vas opomnili na najpogostejše napake, ki jih »delajo« davčni zavezanci pri sestavljanju »davčne bilance«.

Predstavljene bodo tudi zadje novosti v zvezi z »normiranci«, ki bodo veljale od 1.1.2015 !

KDAJ IN KJE?

V četrtek, 9. oktobra 2014 od 9.00 do 12.30 ure v predavalnici GZS Območne zbornice Koroška v Dravogradu, Koroška 47.

VSEBINA SEMINARJA:

 • pomen SRS za davčni obračun
 • pomen opredelitve povezanih oseb - splošni del obrazca
 • opredmetena in neopredmetena OS ter njihov vpliv na davčno osnovo:
  1. aktiviranje osnovnega sredstva,
  2. določitev amortizacijske stopnje in načina amortiziranja (predpisane najvišje amortizacijske stopnje za potrebe davčnega obračuna po SRS niso tudi podlaga za amortiziranje v knjigovodskih razvidih poslovnega izida),
  3. koriščenje investicijskih olajšav,
  4. nepravilno razmejevanje med investicijskim vlaganjem in stroški investicijskega vzdrževanja ,
  5. amortizacija (poslovna, davčna) - kaj lahko še postorimo!
 • davčne olajšave in njihovo uveljavljanje v praksi - najpogostejše napake, poračun le te, nova pojasnila…
 • davčno priznani in nepriznani odhodki:
  1. stroški za privatno življenje lastnikov in drugih oseb,
  2. davčno priznavanje stroškov za »ugodnosti«, ki niso bonitete (darila zaposlenim, njihovim otrokom in poslovnim partnerjem)
  3. stroški dela poslovodnih oseb - pomen pogodbe !
 • vpliv bonitete na davčno osnovo,
 • popravljanje napak iz preteklih let,
 • samoprijava in davčno optimiranje,
 • »normiranci« po 1.1.2015 !!!

IZVEDBA SEMINARJA:
Seminar bo izvedla Jana Galič, dipl.ekon., davčna svetovalka, dolgoletni vodja finančno računovodske službe. Je članica državne izpitne komisije za NPK kvalifikacije knjigovodja oz. računovodja in samostojna izvajalka številnih seminarjev, delavnic in usposabljanj s področja računovodstva in davkov. Je avtorica mnogih člankov z davčno vsebino,kot avtorica in soavtorica pa je izdala tudi štiri priročnike.

KOTIZACIJA IN PRIJAVE:
Za člane GZS Območne zbornice Koroška je kotizacija  65 € + DDV na udeleženca, za nečlane 110 € + DDV in vključuje udeležbo, gradivo in pogostitev.
Kotizacijo nakažite pred pričetkom seminarja na poslovni račun GZS številka 02924-0017841495, sklic 3010 + matična številka podjetja.

Prijave sprejemamo do 6.10.2014 do 15.00 ure na e- naslov oz.koroska@gzs.si, do istega dneva tudi odjave, sicer se kotizacija zaračuna v celoti oziroma je ne vračamo.

VLJUDNO VABLJENI! 


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.