Koroška gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: Seminar Odpravnina in odpoved pogodbe o zaposlitvi, Dravograd, 13. maj 2014

 
Popust za člane GZS!

 

Spoštovani!

Tokrat smo vam pripravili nekaj posebnega. Želimo, da kar najbolje izkoristite čas in v kratkem času pridobite nova znanja, zato smo v en seminar združili tri tematske sklope iz delovno-pravnega področja:

1. Odpravnina na vsakem koraku … kaj vse mora delodajalec plačati?
2. Odpoved pogodbe o zaposlitvi v praksi
3. Promocija zdravja na delovnem mestu

 

Seminar bo
v torek, 13. maja 2014 od 10.00 do 14.00 ure
v predavalnici GZS Območne zbornice Koroška v Dravogradu, Koroška 47.1. Odpravnina na vsakem koraku … kaj vse mora delodajalec plačati?S sprejetjem nove delovno pravne zakonodaje so začela veljati tudi nova pravila glede odpravnin. Spremenila so se merila, ki predpisujejo, komu vse odpravnine pripadajo in za kakšne namene jo mora delodajalec izplačati. Ker je takih primerov veliko in so med seboj različno obravnavani, vam želimo na tem srečanju predstaviti vse novosti, ki se nanašajo na odpravnine kot posebnega drugega prejemka iz delovnega razmerja.

Seznaniti vas želimo z vrstami odpravnin, kdaj in komu ter v kakšnem primeru pripada, kako se določi njegova višina, kako so obravnavane z davčnega vidika, ali se od njih obračunajo tudi prispevki in kateri. Prikazali vam bomo tudi konkretne izračune in opozorili na težave, s katerimi se srečujemo v praksi.

VSEBINA PROGRAMA:

  • Katere vrste odpravnin poznamo?
  • Kdaj in v kakšni višini jih obračunamo in izplačamo?
  • Kako jez odpravnino z davčnega vidika?

Izvedba: Cvetka Furlan, diplomirana ekonomistka, samostojna svetovalka v Pravni službi GZS za ekonomsko področje kolektivnih pogodb ter za prejemke iz delovnega razmerja.

2. Odpoved pogodbe o zaposlitvi v praksiDelodajalec lahko odpoved delavcu poda iz različnih razlogov, odvisno od okoliščin posameznega primera. Osnovna pravila postavlja zakonodaja, pomemben (neformalni) vir pravil, ki jih morajo delodajalci pri tem upoštevati pa izhaja tudi iz sodne prakse. Delodajalci se pogosto neradi ali celo s strahom lotevajo postopkov povezanih z odpovedjo, zato želimo s seminarjem s praktičnimi primeri in poudarki iz sodne prakse ponazoriti, kako pravilno voditi in dokumentirati posamezne vrste odpovedi.

Na seminarju bo prikazan zakonski okvir, osvetljen s sodno prakso in praktičnimi primeri posameznih vrst odpovedi. Da bi bila odpoved pravno veljavna oziroma zakonita ni dovolj le obstoj zakonsko določenega razloga za odpoved, temveč je pomemben tudi pravilno izpeljan postopek in dokumentiranje. Delodajalec, ki dobro pozna procesna pravila povezana z odpovedjo, bo bolj uspešen tudi v primeru morebitnih sodnih sporov, ki bi lahko nastali v primeru odpovedi.

VSEBINA PROGRAMA: 

  • Primeri oziroma razlogi, iz katerih lahko delodajalec poda odpoved delavcu
  • Katere so faze postopka pri posamezni vrsti odpovedi?
  • Vsebina odpovedi
  • Roki in vročanje
  • Zagovor
  • Zaščitene kategorije delavcev

Izvedba: Polona Fink Ružič, univ. dipl. pravnica s pravniškim državnim izpitom, namestnica direktorja Pravne službe za individualna in kolektivna delovna razmerja.

3. Promocija zdravja na delovnem mestu


Zakon o varnosti in zdravju pri delu delodajalce obvezuje, da so dolžni načrtovati in izvajati za svoje delavce programe aktivnosti in ukrepov za ohranjanje in krepitev zdravja. Delodajalec mora aktivnosti in ukrepe za ohranjanje in krepitev zdravja načrtovati in za njih zagotoviti potrebna sredstva ter način spremljanja njihovega izvajanja (6. in 32. člen).

Na seminarju bodo predstavljene zakonske obveznosti delodajalcev glede promocije zdravja na delovnem mestu in predlogi za uvedbo sistema v podjetju.

Izvedba: Eva Žontar, vodja projekta Več zdravja na delovnem mestu pri GZS

Projekt "Več zdravja na delovnem mestu" je na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2013 in 2014 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

KOTIZACIJA IN PRIJAVE:

Za člane Gospodarske zbornice Slovenije je kotizacija  80,00 € + DDV na udeleženca, za nečlane 120,00 € + DDV na udeleženca in vključuje udeležbo, gradivo in pogostitev.

Kotizacijo nakažite pred pričetkom seminarja na poslovni račun GZS številka 02924-0017841495, sklic 3010 + matična številka podjetja.

Prijave sprejemamo do 8.5.2014 do 15.00 ure na e- naslov oz.koroska@gzs.si, do istega dneva tudi odjave, sicer se kotizacija zaračuna v celoti oziroma je ne vračamo.

Prepričani smo, da vam bo pridobljeno znanje koristilo, zato vljudno vabljeni, da se nam pridružite!

 

 


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.