Koroška gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: Seminar Aktualno o POTNEM NALOGU ter povračilih stroškov zaposlenim, Dravograd, 8.4.2014

 
Popust za člane GZS!

 

Zaradi pogostih sprememb predpisov se v praksi pogosto dogaja, da se pri obračunu in izplačilu povračil stroškov v zvezi z delom in službenimi potmi sprašujemo, ali smo pravilno izpolnili potni nalog, obračunali dnevnico, prevoz na delo, kilometrino, prehrano…

Da bo dilem čim manj, vas vabimo na seminar, katerega tema bo »večni« POTNI NALOG IN POVRAČILA STROŠKOV ZAPOSLENIM - PREDVSEM POTNI STROŠKI (dnevnica, kilometrina, terenski dodatek, nočitve…), STROŠKI PREHRANE MED DELOM in STROŠKI PREVOZA NA DELO IN Z DELA.

KDAJ IN KJE?

V torek, 8. aprila 2014 od 9.00 do 12.30 ure v predavalnici GZS Območne zbornice Koroškav Dravogradu, Koroška 47.

IZ VSEBINE:

1. ZDR-1 in novosti povezane s POVRAČILOM STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM.

2. Potni nalog

  • Kaj je in iz česa izhaja
  • Njegov pomen in sestavine (Ali lahko izdamo tedenski, mesečni potni nalog?)

3. Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (DAVČNA UREDBA)

  • Za koga velja in kaj določa,
  • Poračun povračila stroškov prehrane,
  • Problematika dnevnic »terenskih delavcev oz. kaj pomeni izraz »delo, ki se v pretežni meri opravlja na terenu«,
  • kdaj se povračila stroškov vštevajo v osnovo za obdavčitev in kdaj ne (avtorska, podjemna , pogodba o prokuri…) 
  • Povračila stroškov nad višino po uredbi v povezavi z novim ZPIZ-2
      

4. IZPLAČILO POVRAČIL STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM IN POROČANJE NA REK OBRAZCU !!! (kaj poročamo, dileme, pojasnila,…)

5. Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino

  • Za koga velja, kaj določa, kako je povezana z Davčno uredbo, in zadnje veljavne spremembe (znižane višine dnevnic, nova časovna opredelitev pravice do dnevnic, nižja kilometrina),…

SEMINAR JE NAMENJEN:
vodjem računovodstva, vodjem računovodskih servisov, knjigovodjem, direktorjem in lastnikom družb, svetovalcem in vsem, ki se pri svojem delu posredno ali neposredno srečujete z obračunom in izplačilom stroškov v zvezi z delom in službenimi potmi, ki jih to področje zanima.

SEMINAR BO VODILA:
Jana Galič, dipl.ekon., davčna svetovalka, dolgoletni vodja finančno računovodske službe. Je članica državne izpitne komisije za NPK kvalifikacije knjigovodja oz. računovodja in samostojna izvajalka številnih seminarjev, delavnic in usposabljanj s področja računovodstva in davkov. Je avtorica mnogih člankov z davčno vsebino, redno odgovarja na vprašanja naročnikov za založbo Verlag Dashöfer, kot avtorica in soavtorica pa je izdala tudi štiri priročnike.

KOTIZACIJA IN PRIJAVE:
Za člane GZS Območne zbornice Koroška je kotizacija  65 € + DDV na udeleženca, za nečlane 110 € + DDV in vključuje udeležbo, gradivo in pogostitev.
Kotizacijo nakažite pred pričetkom seminarja na poslovni račun GZS številka 02924-0017841495, sklic 3010 + matična številka podjetja.

Prijave sprejemamo do 3.4.2014 do 15.00 ure na e- naslov oz.koroska@gzs.si, do istega dneva tudi odjave, sicer se kotizacija zaračuna v celoti oziroma je ne vračamo.

VLJUDNO VABLJENI!


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.