Koroška gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: Delavnica POREKLO BLAGA, Dravograd, 1.4.2014

 
Popust za člane GZS!

 

 

S 1.1.2014 so stopile v veljavo bistvene spremembe na področju Splošnega sistema preferencialov EU, saj se število držav upravičenk do tega sistema in posledično preferencialni uvoz iz teh držav drastično zmanjšuje. Med drugim so status države upravičenke izgubile Rusija, Argentina in Brazilija.

S strani članov GZS Območne zbornice Koroška so bile dane številne pobude za oblikovanje razpredelnice aktualne zakonodaje EU na drugačen način in sicer po posameznih sporazumih/avtonomnih ureditvah EU s pripadajočimi pravili o kumuliranju, uporabljivimi dokazili o poreklu blaga, pravili iz seznama, itd. Takšna razpredelnica je sedaj izdelana in jo boste na delavnici prejeli vsi udeleženci. Prepričani smo, da vam bo zagotovo služila kot pomagalo pri vsakodnevnem poslovanju s tretjimi državami.

V kratkem pričakujemo tudi objavo nove PEM matrike, kar bo prineslo dolgo pričakovane nove kumulacijske možnosti z državami ZB. Na delavnici bomo obdelali tudi vso tekočo problematiko v povezavi z izjavo dobavitelja (podpisovanje, navedba o uporabljeni kumulaciji, navedba kratic, datiranje, itd..) ter pričakovane zakonodajne novosti zaradi uveljavitve carinskega zakonika Unije s 30. oktobrom 2013.

Delavnica bo

v torek, 1. aprila 2014 od 10.00 do 14.00 ure v predavalnici GZS Območne zbornice Koroška v Dravogradu, Koroška 47.

PROGRAM DELAVNICE:

 1. Uredba št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o uporabi sheme
     splošnih tarifnih preferencialov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES)  št. 732/2008  - NOVOSTI NA PODROČJU
     SSP EU s 1.1.2014 – S KATERIMI DRŽAVAMI SO UKINJENE TRGOVINSKE UGODNOSTI

 2. Aktualna zakonodaja EU na področju pravil o poreklu blaga – PRENOVLJENA PREGLEDNICA zakonodaje
     EU
po posameznih sporazumih/avtonomnih režimih EU s pripadajočimi kumulacijami, dokazili o
     poreklu, pravili iz seznama, itd….
 3. Nova generacija sporazumov EU, o katerih potekajo pogajanja (Kanada, Indija, Singapur, Japonska,
     ZDA, Malezija, Mercosur, …)
 4. IZJAVA DOBAVITELJA - tekoča problematika ter pričakovane zakonodajne novosti
 5. KAKŠNE PREDNOSTI prinaša NOVA, RAZŠIRJENA PEM MATRIKA - NOVE KUMULACIJSKE MOŽNOSTI z
     državami ZB – Regionalna konvencija o pan-evro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu blaga
 6. Začasna uporaba Sporazuma EU s Perujem in Kolumbijo ter Sporazuma EU s Srednjo Ameriko
 7. Sporazum o prosti trgovini s KOREJO – posebnosti v poslovanju s Korejo
 8. Temeljni pojmi na področju porekla blaga (kumulacije, tolerance, kriteriji za zadostno obdelavo ali
     predelavo, itd…)
 9. Izvajanje PEM sistema - uporaba dokazil EUR. 1 in EUR-MED
10. NOVOSTI na področju obvestil uvoznikom v EU – Izrael in Tajska
11. A.TR in status blaga – kdaj ga smemo izstaviti in kdaj ne
12. NEPREFERENCIALNO poreklo - izdaja potrdil o poreklu za blago po poreklu iz tretjih držav
13. VAŠA VPRAŠANJA, NAŠI ODGOVORI.

DELAVNICO BO VODILA:

Iris Dolničar Gorjanc, univ.dipl.ekon, dolgoletna ekspertka na področju porekla blaga, ki je sodelovala na številnih domačih in mednarodnih seminarjih iz tematike porekla blaga.

KOTIZACIJA:

  • člani GZS Območne zbornice Koroška: 120,00 € + DDV na udeleženca, plačilo 146,40 €. Pri več prijavah iz istega podjetja imajo vsi udeleženci 10% popust, plačilo 131,76 € .
  • nečlani:180,00 € + DDV na udeleženca, plačilo 219,60 €. Pri več prijavah iz istega podjetja imajo vsi udeleženci 10% popust, plačilo 197,64 €.

Kotizacijo vplačajte pred pričetkom seminarja na poslovni račun Gospodarske zbornice Slovenije številka 02924-0017841495, sklic 3010 + matična številka podjetja.

PRIJAVE:

Prijave sprejemamo do 27.3.2014 do 15.00 ure na e naslov  oz.koroska@gzs.si, do istega dneva tudi odjave, sicer se kotizacija zaračuna v celoti oziroma je ne vračamo.

Vabimo vas, da Izkoristite možnost izobraževanja v regiji in se nam pridružite! 

 


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.