Koroška gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: Seminar "Administriranje" in nove obremenitve ob izplačilu dohodkov fizičnim osebam po 1.1.2014, Dravograd, 8. januar 2014

 
Popust za člane GZS!
 Spremembam na področju »obračuna in izplačila« dohodkov fizičnih oseb kar ni in ni ne konca, ne kraja…

S 1.1.2014 stopijo v veljavo:

 • določeni pomembni členi ZPIZ-2 (primeroma 18. člen DRUGO PRAVNO RAZMERJE,…),  
 • nov PRAVILNIK O DOLOČANJU ZAVAROVALNE OSNOVE ,  
 • spremembe ZAKONA O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANU (nove , bistveno višje obremenitve dohodkov fizičnih oseb, predvsem dohodkov iz zaposlitve in iz naslova s.p.)  
 • in OBSEŽNE spremembe pri predlaganju obračunov davčnega odtegljaja - REK Obrazcev (tako REK-1 kot REK-2)  

ob vsem navedenem pa se bomo še vedno ubadali z»DELOM UPOKOJENCEV«

V kolikor z aktualnimi spremembami še niste seznanjeni, se vam ob navedenem pojavljajo vprašanja oziroma želite svoje znanje utrditi, vas vabimo na kratek - jedrnat seminar.

KDAJ IN KJE?

 

v sredo, 8. januarja 2014 od 10.00 do 13.00 ure
v predavalnici GZS Območne zbornice Koroškav Dravogradu, Koroška 47.

IZ VSEBINE SEMINARJA:

 • Kdaj oziroma koga je potrebno zavarovati na osnovi 18. člena ZPIZ-2 (avtorski honorarji, podjemne pogodbe, vpliv navedene spremembe na višino stroška le teh, kako je z obdavčitvijo navedenih dohodkov (obračun prispevkov iz dohodka, nove vrste dohodkov po REK-2),  
 • zavarovalna podlaga na osnovi 16. člena ZPIZ-2 – DRUŽBENIKI - sprememba NAJNIŽJE in NAJVIŠJE ZAVAROVALNE OSNOVE 
 • kaj določa nov PRAVILNIK O DOLOČANJU ZAVAROVALNE OSNOVE - nič več zavarovalnih razredov ampak individualno zavarovane osnove,  
 • Kakšne prispevke bomo po novem plačevali za ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE iz naslova podjemne pogodbe, avtorskega honorarja, …, »popoldanskega S.P.- ja, kaj bo osnova za obračun prispevka za ZZ pri samostojnih podjetnikih - POZOR in kaj najnižja osnova pri dohodkih iz delovnega razmerja?  
 • SPREMEMBE PRI REK-1 in REK-2 obrazcih (ugotovitev zavarovalnega statusa prejemnika dohodka (18. člen ZPIZ-2), nove vrste dohodkov, POROČANJE O IZPLAČANIH POVRAČILIH STROŠKOV in drugih dohodkov iz delavnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, poročanje o upoštevanih DAVČNIH OLAJŠAVAH, poročanje o vrstah DANIH BONITET, o ŠTEVILU UR in znesku plače, nadomestila plač,… , o nepremičninah,…  
 • DELO UPOKOJENCEV (vrste, omejitve, obdavčitev, …)  
 • praktični primeri izračunov obdavčitve določenih vrst dohodkov ,…

  

SEMINAR JE NAMENJEN:

vodjem računovodstva, vodjem računovodskih servisov, knjigovodjem, direktorjem in lastnikom družb, svetovalcem in vsem, ki jih to področje zanima.

SEMINAR BO VODILA:

Jana Galič, dipl.ekon., davčna svetovalka, dolgoletni vodja finančno računovodske službe. Je članica državne izpitne komisije za NPK kvalifikacije knjigovodja oz. računovodja in samostojna izvajalka številnih seminarjev, delavnic in usposabljanj s področja računovodstva in davkov. Je avtorica mnogih člankov z davčno vsebino, redno odgovarja na vprašanja naročnikov za založbo Verlag Dashöfer, kot avtorica in soavtorica pa je izdala tudi štiri priročnike.

KOTIZACIJA IN PRIJAVE:

Za člane GZS Območne zbornice Koroška je kotizacija  65 € + DDV na udeleženca, za nečlane 110 € + DDV in vključuje udeležbo, gradivo in pogostitev.
Kotizacijo nakažite pred pričetkom seminarja na poslovni račun GZS številka 02924-0017841495, sklic 3010 + matična številka podjetja.

Prijave sprejemamo do 30.12.2013 do 15.00 ure na e- naslov oz.koroska@gzs.si, do istega dneva tudi odjave, sicer se kotizacija zaračuna v celoti oziroma je ne vračamo.

 

VLJUDNO VABLJENI!

 

 


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.