Koroška gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: Seminar Novosti in spremembe vezane na izplačila fizičnim osebam v letu 2013, Dravograd, 13. november 2013

 
Popust za člane GZS!
 Leto 2013 je na področje »obračuna in izplačila« dohodkov fizičnih oseb uvedlo kar nekaj novosti in sprememb.

Spremenil se je Zakon o dohodnini- ZDoh-2 (na njegove spremembe s 1.1.2013 vplivajo tudi nekatere določbe Zakona za uravnoteženje javnih financ), Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2), Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) in dobili smo nov Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) ter Zakon o interventnih ukrepih na področju dela in starševskega varstva.

Določene novosti in spremembe »naštete« zakonodaje veljajo že od 1.1.2013, kar nekaj jih je stopilo v veljavo s 1.7.2013, 1.8.2013, nekaj pa jih čaka na leto 2014. V kolikor z aktualnimi spremembami še niste seznanjeni, se vam pa ob navedenem pojavljajo vprašanja oziroma želite svoje znanje utrditi, vas vabimo, da se nam pridružite.

Kdaj in kje?

V sredo, 13. novembra 2013 od 12.00 do 16.00 ure v predavalnici GZS Območne zbornice Koroška v Dravogradu, Koroška 47.

IZ VSEBINE SEMINARJA: 

 • višja stopnja obdavčitev dividend, obresti in dobička iz kapitala, spremembe na področju osebnih olajšav
 • obdavčitev najemnin po 1.1.2013,
 • občasna in začasna dela upokojencev - kako je z obdavčitvijo po zadnjih zakonskih spremembah - se splača ali ne!  
 • Nov ZDR in zaposlitev poslovodij - edini lastniki - Kaj je bolje »040« ali«001« !  
 • plačevanje prispevka delodajalca za zaposlovanje za zaposlitve, sklenjene od 12. aprila 2013 naprej  
 • Odpravnine po novem ZDR in njihova obdavčitev,  
 • vse o »LETNEM DOPUSTU« in REGRESU za LD v letu 2013 (pregled sodne prakse),  
 • nov ZPIZ-2 in njegov »vpliv« na obdavčitev dohodkov iz zaposlitve (plače - minimalna osnova, odpravnine po 1.1.2013, avtorski honorar, podjemna pogodba, povračila stroškov v zvezi z delom, delna oprostitev plačila prispevkov delodajalcev za starejše delavce, vračilo prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev  
 • NOVO: Spodbude za zaposlovanje mlajših brezposelnih oseb po 1.8.2013 !,…
   

SEMINAR JE NAMENJEN:

vodjem računovodstva, vodjem računovodskih servisov, knjigovodjem, direktorjem in lastnikom družb, svetovalcem in vsem, ki jih to področje zanima.

SEMINAR BO VODILA:

Jana Galič, dipl.ekon., davčna svetovalka, dolgoletni vodja finančno računovodske službe, članica državne izpitne komisije za NPK knjigovodja oz. računovodja in samostojna izvajalka številnih seminarjev, delavnic in usposabljanj (NPK knjigovodja, NPK računovodja,…) s področja računovodstva in davkov. Je avtorica mnogih člankov z davčno vsebino, redno odgovarja na vprašanja naročnikov za založbo Verlag Dashöfer, kot avtorica in soavtorica pa je izdala tudi štiri priročnike.

KOTIZACIJA IN PRIJAVE:

Za člane GZS Območne zbornice Koroška je kotizacija  65 € + DDV na udeleženca, za nečlane 110 € + DDV in vključuje udeležbo, gradivo in pogostitev. Kotizacijo nakažite pred pričetkom seminarja na poslovni račun GZS številka 02924-0017841495, sklic 3010 + matična številka podjetja.

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. Eventualne odjave sprejemamo do 8.11. 2013 do 15.00 ure na e naslov oz.koroska@gzs.si, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

VLJUDNO VABLJENI!

 

 


  


 


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.