Koroška gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: Obdavčitev plač in drugih dohodkov fizičnih oseb v letu 2013 - novosti in spremembe - Dravograd, 5. junij 2013

Ugodnosti za člane GZS

 Popust za člane GZS

 

 Leto 2013 je na področje obračuna plač in drugih dohodkov iz zaposlitve ter drugih dohodkov fizičnih oseb »prineslo« kar nekaj novosti in sprememb.

»Krivci« za spremembe in novosti pa so:

· spremenjen Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (na njegove spremembe s 1.1.2013 vplivajo tudi nekatere določbe
  Zakona za uravnoteženje javnih financ),

· spremenjen Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2),
· spremenjen Zakon o urejanju trga dela (ZUTD),
· nov Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ter
· nov Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1).

Določene novosti in spremembe »naštete« zakonodaje veljajo že od 1.1.2013, kar nekaj pa jih stopi v veljavo šele s 1.7.2013. V kolikor z aktualnimi spremembami še niste seznanjeni, se vam pa ob navedenem pojavljajo vprašanja oziroma želite svoje znanje utrditi, vas vabimo, da se nam pridružite.

Kdaj in kje?

V sredo, 5. junija 2013 od 9.30 do 12.30 ure
v predavalnici GZS Območne zbornice Koroška v Dravogradu, Koroška 47.

IZ VSEBINE SEMINARJA:

· nova »davčna lestvica« in višja stopnja obdavčitev dividend, obresti in dobička iz kapitala, spremembe na
  področju osebnih olajšav,
· obdavčitev najemnin po 1.1.2013,
· obdavčitev dela prostovoljcev,
· nov ZPIZ-2 in njegov »vpliv« na obdavčitev dohodkov iz zaposlitve (plače- minimalna osnova, odpravnine
  po 1.1.2013, avtorski honorar, podjemna pogodba, povračila stroškov v zvezi z delom, delna oprostitev
  plačila prispevkov delodajalcev za starejše delavce, vračilo prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev

· nov ZDR in spremembe ZUTD ter njun vpliv na višino in obdavčitev dohodkov iz zaposlitve (zaposlitev
  poslovodij - edini lastniki, občasna in začasna dela upokojencev, plačevanje prispevka delodajalca za
  zaposlovanje za zaposlitve, sklenjene od 12. aprila 2013 naprej, pravica do sorazmernega dopusta in s
  tem do sorazmernega regresa za LD, pravica do odpravnine, spremembe povezane s pravico do
  povračila stroškov v zvezi z delom)
· vpliv spremenjene zakonodaje na REK obrazce,
· spremembe ZDavP-2; novosti pri »pobiranju« davkov

SEMINAR JE NAMENJEN:

Vodjem računovodstva, vodjem računovodskih servisov, knjigovodjem, direktorjem in lastnikom družb, svetovalcem in vsem, ki jih to področje zanima.

SEMINAR BO VODILA:

Jana Galič, dipl.ekon., davčna svetovalka, dolgoletni vodja finančno računovodske službe, članica državne izpitne komisije za NPK knjigovodja oz. računovodja in samostojna izvajalka številnih seminarjev, delavnic in usposabljanj (NPK knjigovodja, NPK računovodja,…) s področja računovodstva in davkov. Je avtorica mnogih člankov z davčno vsebino, redno odgovarja na vprašanja naročnikov za založbo Verlag Dashöfer, kot avtorica in soavtorica pa je izdala tudi štiri priročnike.

KOTIZACIJA IN PRIJAVE:

Za člane GZS Območne zbornice Koroška je kotizacija  65 € + DDV na udeleženca, za nečlane 98 € + DDV in vključuje udeležbo, gradivo in pogostitev. Kotizacijo nakažite pred pričetkom seminarja na poslovni račun GZS številka 02924-0017841495, sklic 3010 + matična številka podjetja.

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. Eventualne odjave sprejemamo do 3.6.2013 do 10.00 ure na e-naslov oz.koroska@gzs.si, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

VLJUDNO VABLJENI!

 

 

 

 

 

 


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.