Koroška gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: Praktična delavnica Izvršnica v praksi, Dravograd, 13. marec 2013

Ugodnosti za člane GZS

 Popust za člane GZS

  

Praktična delavnica

IZVRŠNICA V PRAKSI

v sredo, 13. marca 2013 ob 9.00 uri,
predavalnica GZS Območne zbornice Koroška, Koroška 47, Dravograd.

V lanskem letu je bil sprejet Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1), ki je v poslovno prakso uvedel nov instrument IZVRŠNICA in nekatere druge novosti v zvezi z obveznim večstranskim pobotom in izjemami za prijavo obveznosti in predvsem v zvezi ureditvijo obveznega plačilnega roka in očitno nepravičnega pogodbenega dogovora.

V praksi poslovanja se še vedno pojavlja več pomembnih vprašanj:

 1. Kako pravilno prijaviti obveznosti in katere so izjeme za prijavo obveznosti v obvezni večstranski pobot?
 2. Kakšne so predpisane posledice v primeru dogovorjenega/nedogovorjenega plačilnega roka?
 3. Kaj zakon šteje kot očitno nepravičen pogodbeni dogovor?
 4. Kako je s prijavo solidarnih dolžnikov in kakšno je razmerje do posebnega Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2)?
 5. Kakšna je pravna narava novega instrumenta izvršnice; je plačilni instrument ali instrument zavarovanja?
 6. Katere so obvezne sestavine in na kaj je potrebno paziti pri postopkih izdaje in unovčevanju izvršnice, zaradi zmanjšanja zlorab?
 7. Kakšne so prednosti izvršnice v primerjavi z menico?
 8. Primerjava med izvršnico (SLO) in zadužnico (HR) v luči letošnjega predvidenega vstopa Hrvaške v EU?

NAMEN DELAVNICE:
Delavnica bo razdeljena v dva dela, kjer bomo v prvem delu predstavili ključne novosti Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih s poudarkom na spremembah ureditve in težavami udeležencev pri izvajanju zakona v praksi, ter nato v drugem delu skozi praktično delavnico z izmenjavo mnenj in izkušenj udeležencev in predavateljev odgovorili in skušali najti rešitve na pomembna vprašanja in zaplete, ki so se pojavili v praksi uporabe novega instrumenta izvršnice.

ZAKAJ SE UDELEŽITI TE DELAVNICE?

Osvojili boste novosti, ki jih je prinesel ZPreZP-1 in potrdili pravilnost poslovanja vašega podjetja po nekaj mesečni praksi izvajanja zakona;

 1. Skozi praktično aplikativno delavnico se boste seznanili z obrazcem izvršnice, njenimi elementi in pravno naravo;
 2. Po korakih boste spoznali postopek izdaje in unovčitve izvršnice in se tako izognili zlorabam;
 3. Razrešili dileme pri vprašanju: Ali izdam menico ali izvršnico in kako je z zadužnico, če poslujem s Hrvaško?
 4. Izmenjali boste dobre poslovne prakse z ostalimi udeleženci in predavateljema.

KOMU JE DELAVNICA NAMENJENA:
direktorjem, prokuristom, drugim vodstvenim delavcem, upnikom in dolžnikom, dobaviteljem, ki želijo povečati možnost za poplačilo, kupcem, ki želijo biti pravočasno pripravljeni in pozorni na pravilno izdajo izvršnice, skratka vsem, ki se posredno ali neposredno ukvarjajo s to problematiko in bi želeli nadgraditi svoje znanje in izkušnje.

VSEBINA DELAVNICE:

I. del: Na splošno o ZPreZP-1 in novostih, ki jih je prinesel v slovensko zakonodajo

 1. Obvezni in prostovoljni večstranski pobot
 2. Dolžnost prijave denarne obveznosti in izjeme za prijavo v obvezni večstranski pobot
 3. Presečen dan in obveznosti brez dolžnika brez zapadlih terjatev
 4. Očitno neupravičen pogodben dogovor
 5. Plačilni rok po PZreZP-1 in razmerje do specialnega Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2)

II. del: Izvršnica

 1. Pravna narava izvršnice: plačilni instrument / instrument zavarovanja plačil in bistvene razlike med njima
 2. Obvezne sestavine izvršnice
 3. Postopek izdaje ter overitev podpisa
 4. Postopek unovčitve izvršnice in vrstni red za poplačilo ter možnosti, ko poplačilo z izvršnico ni uspešno
 5. Primerjava instrumentov: izvršnica – menica ter njune prednosti in slabosti
 6. Sorodnost izvršnice (SLO) in zadužnice (HR) v luči letošnjega predvidenega vstopa Hrvaške v EU

III. del: Praktična interaktivna delavnica

 1. Modelni primer prijave obveznosti v večstranski pobot in izkušnje udeležencev glede rezultatov pobota
 2. Seznanitev z obrazcem izvršnice in njenimi elementi
 3. Pravilna izpolnitev obrazca izvršnice pravilna unovčitev izvršnice – da ne bo skrbi
 4. Zaključki

PREDAVATELJA:
Robert Geisler, univ. dipl. prav. je samostojni pravni svetovalec v Pravni službi GZS, predsednik Komisije ZDNP za presojo kršitev Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami pri GZS Zbornici za poslovanje z nepremičninami in član Strokovnega sveta ZDNP. V zadnjem desetletju od ustanovitve in vodenja lastnega podjetja, se je ukvarjal z gospodarskim pogodbenim pravom, obligacijskim, stvarnim in insolvenčnim pravom ter pravnim in poslovnim svetovanjem.

Andrejka Kos, univ. dipl. prav. je pravna svetovalka v Pravni službi GZS. V času študija je v okviru programa Erasmus eno leto študirala na Masarykovi univerzi v Brnu, kjer je nadgradila znanja s področja gospodarskega in pogodbenega prava. Ukvarja se z gospodarskim, pogodbenim, stečajnim in delovnim pravom.

KOTIZACIJA:

 • člani GZS 49,90 EUR + DDV
 • nečlani 99,90 EUR + DDV.

Vsak nadaljnji udeleženec iz istega podjetja ima 15% popust na kotizacijo.

Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom seminarja na poslovni račun Gospodarske zbornice Slovenije, številka 02924-0017841495, sklic 3010 + matična številka podjetja.

Eventualne odjave sprejemamo do 8.3.2013 do 15.00 ure na e-naslov oz.koroska@gzs.si, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

 

 


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.