Koroška gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: Seminar Novosti pri obdavčitvi fizičnih oseb in sp-jev po 1.1.2013, Dravograd, 7. marec 2013

Ugodnosti za člane GZS

 Popust za člane GZS 

NOVOSTI PRI OBDAVČITVI FIZIČNIH OSEB IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV PO 1.1.2013

Kdaj in kje?

v četrtek, 7. marca 2013 od 8.00 do 11.00 ure
v predavalnici GZS Območne zbornice Koroškav Dravogradu, Koroška 47.

NAMEN IN CILJ SEMINARJA:
Leta 2012, predvsem meseca decembra sprejete spremembe nekaterih zakonov oziroma sprejeti zakoni, pomembno spreminjajo obdavčitev in izplačilo vrsto dohodkov fizičnih oseb in samostojnih podjetnikov po 1.1.2013.

Meseca julija je bil sprejet ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC, ki med ostalim spreminja tudi določbe ZDoh-2, meseca decembra pa so bile končno sprejete tudi spremembe Zakona o dohodnini in Zakona o davčnem postopku, ki pomembno »posegajo« na obračun in izplačilo dohodkov fizičnih oseb in s.p. - normirancev od 1.1.2013 dalje.

In za konec - dobili smo tudi nov Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki pa določa veliko več, kot samo to, »kdaj se bo kdo upokojil« !

V kolikor z aktualnimi spremembami niste seznanjeni ali pa se vam ob navedenem pojavljajo vprašanja, vas vabimo na kratek-jedrnat seminar, na katerem bomo »obdelali« teme kot so: 

 • vse o s.p. - normirancih po 1.1.2013 ( prednosti, slabosti, stopnja obdavčitve, prehodno obdobje…)  
 • nova »davčna lestvica« in višja stopnja obdavčitev dividend, obresti in dobička iz kapitala, spremembe na področju osebnih olajšav,  
 • obdavčitev najemnin po 1.1.2013,  
 • obdavčitev dela prostovoljcev,  
 • nov ZPIZ-2 in njegov »vpliv« na obdavčitev dohodkov iz zaposlitve ( plače - minimalna osnova, odpravnine po 1.1.2013, avtorski honorar, podjemna pogodba, povračila stroškov v zvezi z delom, delna oprostitev plačila prispevkov delodajalcev za starejše delavce, vračilo prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev…)  
 • novosti na REK obrazcih po 1.1.2013 zaradi sprememb ZDOH-2 in novega ZPIZ-2,  
 • Spremembe ZDavP-2; novosti pri »pobiranju« davkov

   

  SEMINAR BO VODILA:
  Jana Galič, dipl.ekon., davčna svetovalka, dolgoletni vodja finančno računovodske službe, članica državne izpitne komisije za NPK knjigovodja oz. računovodja in samostojna izvajalka številnih seminarjev, delavnic in usposabljanj (NPK knjigovodja, NPK računovodja,…) s področja računovodstva in davkov. Je avtorica mnogih člankov z davčno vsebino, redno odgovarja na vprašanja naročnikov za založbo Verlag Dashöfer, kot avtorica in soavtorica pa je izdala tudi štiri priročnike.

  KOTIZACIJA IN PRIJAVE:
  Za člane GZS Območne zbornice Koroška je kotizacija  59 € + DDV na udeleženca, za nečlane 89 € + DDV in vključuje udeležbo, gradivo in napitke. Kotizacijo nakažite pred pričetkom seminarja na poslovni račun GZS številka 02924-0017841495, sklic 3010 + matična številka podjetja.

  Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. Eventualne odjave sprejemamo do 4.3.2013 do 15.00 ure na e-naslov oz.koroska@gzs.si, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.