Koroška gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: Skupni nastop podjetij na trgih JV Evrope, Dravograd, 27.2.2013

V sodelovanju z GZS Centrom za mednarodno poslovanje vas vabimo na informativni danpredstavitev projekta skupnega nastopa slovenskih in avstrijskih koroških podjetij na trgih JV Evrope »SI-K Exportcoop SEE« pod naslovom

SKUPNI NASTOP PODJETIJ NA TRGIH JV EVROPE

v sredo 27. februarja 2013, od 11. do 13. ure,
v predavalnici GZS Območne zbornice Koroška, Koroška 47 v Dravogradu.

VSEBINA:

1. Predstavitev projekta.
2. Predstavitev primera dobre prakse nastopa na tretjem trgu.
3. Vprašanja in razgovor z udeleženci.

NAMEN PREDSTAVITVE:

Majhna in srednje velika podjetja (MSP), ki so se na domačem trgu uspešno uveljavila, se velikokrat izogibajo poslovanju na tujih trgih, saj se tam soočajo z različnimi ovirami:

  • pomanjkanje informacij o ciljnem trgu, kot so poznavanje potreb trga in kupcev, prodajnih poti, konkurence in izvoznih strategij, pomanjkanje stikov s poslovnimi partnerji, ipd.;
  • jezikovne ovire in težave pri razumevanju zaradi različnih miselnih in kulturnih vzorcev;
  • večje tveganje zaradi tujega pravnega sistema, večje tveganje zaradi plačilne nediscipline, težje možnosti nadzora, itd., nepoznavanje možnosti črpanja spodbud, financiranje izvoza, birokratske ovire, izvozne garancije;
  • nepredvideni stroški vstopa na trg in obdelave trga.

Prav zato ostane veliko možnosti, ki se ponujajo na tujih trgih, neizkoriščenih.

Da bi podjetjem olajšali vstop na tuje trge, je v okviru Operativnega programa SI-AT 2007-2013 zaživel navedeni projekt, katerega cilj je skupni nastop podjetij iz avstrijske Koroške in iz Slovenije na izbranih trgih držav JV Evrope. S sodelovanjem malih in srednje velikih podjetij bi povezali vire, strokovno znanje in izkušnje ter jih uporabili na novih, obetajočih trgih.

STROKOVNA IZVAJALCA:

Matej Rogelj, namestnik direktorja Centra za mednarodno poslovanje pri Gospodarski zbornici Slovenije in
mag. Miran Breznik, Enterprise Support OG, Celovec, dolgoletni svetovalec na področju izvoza in internacionalizacije.

Predstavitev je brezplačna, obvezne so predhodne prijave do 22.2.2013 na e naslov oz.koroska@gzs.si.


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.