Koroška gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: Seminar Kako izplačati dobiček lastnikom podjetja?, Dravograd, 27.11.2012

Ugodnosti za člane GZS

 
  Popust za člane GZS  

Sprememba lastniških deležev v kapitalski družbi d.o.o., prodaja dela podjetja d.o.o. ali celotnega podjetja ima lahko neprijetne davčne posledice, če aktivnosti niso bile obravnavane iz pravnega, računovodskega in davčnega vidika. Pri tem pa so  še posebej pomembne praktične izkušnje. Popravni izpit v primeru narejenih napak največkrat ni možen, zato smo za vas pripravili seminar

» KAKO IZPLAČATI DOBIČEK LASTNIKOM PODJETJA D.O.O.?«

v torek, 27. novembra 2012, od 10.00 do 14.00 ure,
v predavalnici GZS Območne zbornice Koroška, Koroška cesta 47 v Dravogradu.

***************************************************************************************************************************

Dobiček lastnikov d.o.o., fizičnih oseb, je ob izplačilu vedno obdavčen v višini 20%, v letu 2013 je predvideno povišanje davka na dividende (izplačila dobička lastnikom na 25%). Razpoložljiva sredstva oblikovanega dobičkaje možno izplačati tudi na druge načine, kjer je lahko višina obdavčitve bistveno nižja od navedene stopnje davka. Jih poznate? Kako izračunati višino kapitalskega dobička lastnikov fizičnih oseb ob odsvojitvi deleža podjetja?

IZ VSEBINE:

 1. Izplačilo dobička lastnikom kapitalske družbe d.o.o. –  sklepi družbenikov, obrazci in obdavčitev.
 2. Kaj je dohodek iz  kapitala, dobiček iz kapitala –  davčne osnove in davki.
 3. Obdavčitev ugotovljenega dobička v d.n.o. – predpisi in pojasnila, možen način preoblikovanja v d.o.o. 
 4. Drugi možni načini izplačila dobička – odsvojitev, prodaja poslovnega deleža, praktični primer pogodbe in  izračuni dajatev iz naslova kapitalskega dobička.
 5. Obvezna analiza Bilance stanja in posameznih postavk premoženja in obveznosti. 
 6. Kako prenesti – prodati nepremičnine iz d.o.o. lastnikom podjetja, načini poplačila kupnine iz dobička, izračuni  dajatev.
 7. Poračuni obveznosti lastnikov do lastnega podjetja d.o.o. (prejeta posojila lastnikov družbe) – kako jih izpeljemo s kompenzacijami na drug, cenejši način.
 8. Prodaja dela podjetja ali celotnega podjetja v lasti fizičnih oseb - občanov, kakšne so dajatve.
 9. Podaritev lastniškega deleža družinskim članom, pravni in davčni vidik.
 10. Umik družbenika, fizične osebe iz kapitalske družbe d.o.o. – možni načini in dajatve.
 11. Prodaja celotnega podjetja kapitalske družbe d.o.o.,  prodaja dela podjetja  z delom premoženja, obveznosti  in dejavnosti, priprava podjetja za prodajo  (izčlenitev dela podjetja, oddelitev  dela podjetja ali razdelitev).  Prijava davčno nevtralnega načina delitve davčnemu organu, obvezna dokumentacija.   
 12. Likvidacija podjetja d.o.o. po skrajšanem postopku, načini izplačila dobička, izračuni dajatev  iz naslova kapitalskega dobička, pravni in davčni ter računovodski vidik. 
 13. Prikaz praktičnih  primerov izračuna dajatev, načini prijave kapitalskih dobičkov.
 14. Vprašanja in odgovori udeležencev.

SEMINAR JE NAMENJEN: vodjem računovodstva, vodjem računovodskih servisov, knjigovodjem, direktorjem in lastnikom družb, svetovalcem in vsem, ki se pri svojem delu posredno ali neposredno srečujete s to temo.

SEMINAR BO VODILA: Milica Gostiša, svetovalka na področju podjetništva, davkov, financ in računovodstva, z bogatimi praktičnimi izkušnjami pri prenosih podjetij s.p., prodaji, odtujitvi lastniških deležev v d.o.o., prodaji podjetij d.o.p. s predhodno delitvijo dela podjetja in likvidaciji, zapiranju d.o.o. po skrajšanem postopku, umiku družbenikov iz kapitalske družbe.

PRIJAVE IN KOTIZACIJA: Kotizacija za člane GZS Območne zbornice Koroška znaša 65 EUR + DDV na udeleženca, za nečlane 100 EUR + DDV in vključuje udeležbo, gradivo in pogostitev. Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom seminarja na poslovni račun GZS številka 02924-0017841495, sklic 3010 + matična številka podjetja.

Prijave sprejemamo do 22.11.2012 do 15.00 ure na e-naslov oz.koroska@gzs.si do istega dneva tudi morebitne odjave, sicer se kotizacija zaračuna v celoti oziroma je ne vračamo. ,

Veseli bomo, če se boste odzvali našemu povabilu!

 


 

 

 

 

 

   

 


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.