Koroška gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: Poslovanje in izterjava v EU, Dravograd, 13. september 2012

Ugodnosti za člane GZS

 
  Popust za člane GZS

V okviru projekta »Upravljanje terjatev malih in srednjih podjetij pri poslovanju v EU«, vas vljudno vabimo na seminar s priročnikom »POSLOVANJE IN IZTERJAVA V EU«

ki bo v četrtek, 13. septembra 2012 od 11.00 ure dalje
v predavalnici GZS Območne zbornice Koroška, Koroška 47 v Dravogradu.

Mala in srednja podjetja (MSP) so gonilna sila slovenskega gospodarstva, saj predstavljajo več kot 90 odstotkov vsega slovenskega gospodarstva, vendar še vedno večinoma poslujejo v domačem okolju. Ovire predstavljajo predvsem nepoznavanje pravnih in ekonomskih posebnosti držav EU in načina poslovanja podjetij iz teh držav, hkrati pa je dodatna ovira tudi negotovost izterjave zapadlih obveznosti njihovih poslovnih partnerjev v tujini.

NAMEN SEMINARJA:

Namen in cilji Projekta so predstaviti temeljne postopke in pogoje pri poslovanju na trgih Evropske unije, s poudarkom na postopkih izterjave terjatev do tujih poslovnih partnerjev.

Z namenom spodbuditi MSP k še večjemu poslovanju na EU trgih in iskanju priložnosti, bomo na seminarju predstavili pomen pravočasnih informacij o poslovnih partnerjih in priložnostih na tujih trgih ter najpomembnejše praktične nasvete o sklepanju pogodb ter zavarovanju obveznosti. Te informacije lahko bistveno pripomorejo k preprečevanju in izogibanju dolgotrajnim postopkom izterjave ali celo sodnim postopkom.

V primeru neplačila so pomembne veščine pravočasne in predvsem uravnotežene komunikacije ter pravilen pristop k poslovnemu partnerju neplačniku, ki ga MSP na dolgi in kratki rok ne želi izgubiti. Prikazali bomo možnosti, ki jih imajo MSP pri obveščanju in tudi izterjavi dolgov od neplačnikov, hkrati pa tudi možnost izvensodnega ter sodnih izvršilnih postopkov v EU, kot skrajno sredstvo.

PROGRAM SEMINARJA:

1. Pogodbe in zavarovanje terjatev (Robert Geisler, univ. dipl. prav.)

 1. Faza priprav in zbiranja informacij – spoznajte pogodbenega partnerja
 2. Faza pogajanj z dajanjem predlogov in nasprotnih predlogov – uveljavite svoje pogoje
 3. Faza sklenitve pogodbe – zaokrožite pogajanja in zavarujte izpolnitveno obveznost nasprotne strani

2. Podlage in postopki izterjave v EU (Igor Knez, univ. dipl. prav.)

 1. Izvensodne oblike izterjave
  Pravne podlage za izterjavo v EU
 2. Postopki izterjave v EU
 • Evropski plačilni nalog
 • Postopki v sporu majne vrednosti
 • Evropski izvršilni naslov
 • Priznanje sodnih odločb po Basel 1
 • Bilateralni sporazumi držav članic

 3. Kratek pregled posebnosti izterjave v Avstriji, Nemčiji, Italiji (Igor Knez, univ. dipl. prav.)

 1. Izsledki Konference na temo Poslovanje in izterjava v EU

4. Upravljanje terjatev (Klara Stanič, direktorica Coface Slovenija)

 1. Izterjevalne agencije
 2. Bonitetne agencije
 3. Risk managment v teoriji in praksi

IZVAJALCI:

Igor Knez, univ. dipl. prav., Direktor Zakonodajno–pravne službe GZS, kjer se ukvarja predvsem s področjem gospodarskega in civilnega prava ter sodeluje v zakonodajnih postopkih.

Robert Geisler, univ. dipl. pravnik, samostojni pravni svetovalec v Zakonodajno-pravni službi GZS, ki se ukvarja z gospodarskim pogodbenim pravom in stvarnim pravom že zadnjih 7 let, od ustanovitve lastnega podjetja REALITETA nepremičnine d.o.o.,Maribor, ki se prvenstveno ukvarja z dejavnostjo posredovanja v prometu z nepremičninami in pravnim ter poslovnim svetovanjem s tega področja.

Klara Stanič, direktorica Coface Slovenija. Coface Slovenija z 20 letno tradicijo je slovenska podružnica globalne bonitetne hiše COFACE. Bonitetna poročila Coface Slovenije uporabljajo največje svetovne zavarovalnice za zavarovanje terjatev ter precejšnje število tujih in domačih podjetjih. Bonitetne analize Coface Slovenija so v skladu z Baslom II. Coface Slovenija preverja varnost poslovanja s tujimi poslovnimi partnerji – ne glede na to, ali imajo sedež v Evropi, Latinski Ameriki, Aziji, državah CIS oziroma Ameriki ali Afriki. Coface Slovenija je specializirana agencija za vodenje strokovnih postopkov predsodne izterjave terjatev zoper slovenske in tuje dolžnike.

Seminar bo trajal 3h, po njem pa bo na voljo čas za Vaša vprašanja in diskusijo.

Seminar je namenjen svetovalcem, pravnikom, komercialistom, računovodjem, direktorjem podjetij, ki so aktivna ali razmišljajo o vstopu na tuje trge in vsem tistim v podjetjih, ki so aktivni pri sklepanju poslov s tujimi podjetji in tudi pri izterjavi plačil.

KOTIZACIJA:

 • Za člane GZS 28€ + DDV
 • Za nečlane: 40€ + DDV

Kotizacija vključuje udeležbo, gradivo, priročnik in pogostitev. Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom seminarja na poslovni račun GZS številka 02924-0017841495, sklic 1100-514 + matična številka podjetja.

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. Eventualne odjave sprejemamo do 10.9.2012 do 10.00 ure na e-naslov oz.koroska@gzs.si, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

Projekt sofinancira Evropska unija, spletna stran projekta: http://upravljanje-terjatev.gzs.si

VLJUDNO VABLJENI!

Igor Knez, vodja projekta, o priročniku Poslovanje in izterjava v EU


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.