Koroška gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: Seminar Davčni obračun in letno poročilo za leto 2011, Dravograd, 31. januar 2012

Ugodnosti za člane GZS

   Popust za člane GZS

 

 

V sodelovanju z Zbornico računovodskih servisov pri GZS organiziramo seminar

Davčni obračun in letno poročilo za leto 2011, ki bo v torek, 31. januarja 2012 ob 10.00 uri v predavalnici GZS Območne zbornice Koroška, Koroška cesta 47 v Dravogradu.

NAMEN SEMINARJA:

Seminar je namenjen podrobnejšemu pregledu pravil za pripravo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb in za pripravo davčnega obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti. Posebej bomo izpostavili aktualna vprašanja, pomembna pri sestavljanju davčnega obračuna za leto 2011, pregledali pa bomo tudi vsebino obrazcev za davčni obračun pravnih oseb in za davčni obračun fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost.

Pregledali in osvežili bomo tudi najpomembnejša izhodišča za pripravo letnega poročila gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov.

Udeleženci seminarja bodo lahko, kot je že običaj na naših seminarjih, aktivno sodelovali na seminarju s svojimi vprašanji, na primerih iz prakse pa bodo predstavljeni tudi problemi in dileme, ki se pogosto pojavljajo pri opredeljevanju posameznih vrst odhodkov in njihovi davčni obravnavi. Udeležence bomo opozorili tudi na novejša mnenja DURS.
 

VSEBINA:

1. Letno poročilo za gospodarske družbe in samostojne podjetnike

 • Sestavni deli letnega poročila v skladu z določili ZGD-1
 • Pravila sestavljanja računovodskih izkazov po ZGD-1 in po SRS
 • Čisti poslovni izid, pokrivanje izgube, oblikovanje rezerv
 • Priloge k izkazom
 • Javna objava letnih poročil
   

2. Obračun davka od dohodkov pravnih oseb 

 • Vsebina predpisanega obrazca za davčni obračun - pregled obrazca po posameznih postavkah 
 • Davčna osnova - povezanost med računovodskimi predpisi in ZDDPO-2 
 • Poslovanje med povezanimi osebami, transferne cene, obresti med povezanimi osebami 
 • Rezervacije 
 • Prevrednotenje in odpis terjatev ter druga prevrednotenja 
 • Prihodki in izvzem prihodkov iz obdavčitve 
 • Odhodki - priznani, delno priznani in nepriznani 
 • Davčne olajšave za leto 2011 
   

3. Obračun akontacije dohodnine od dohodkov iz dejavnosti - davčni obračun za s.p. in druge zasebnike 

 • Posebnosti pri določanju davčne osnove za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost v primerjavi z davčnim obračunom za pravne osebe 
 • Davčne olajšave za leto 2011 
 • Vsebina predpisanega obrazca za davčni obračun 

STROKOVNA IZVAJALKA:

Maja Bohorič, univ.dipl.ekon, davčna svetovalka družbe SVILAR - BOHORIČ & PARTNERJI d.o.o., ki že vrsto let predava in svetuje na področju davkov in računovodstva.
 

KOTIZACIJA: 

 • člani GZS Zbornice računovodskih servisov in/ali člani GZS Območne zbornice Koroška: 95,00 € + 20% DDV 
 • nečlani: 150,00 € + 20% DDV. 

Cena zajema udeležbo na seminarju, gradivo in postrežbo z napitki med odmorom. Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom seminarja na poslovni račun Gospodarske zbornice Slovenije številka 02924-0017841495, sklic 3010 + matična številka podjetja.

Pomembno: po Pravilniku o priznavanju dodatnega izobraževanja se za udeležbo na seminarju udeležencu priznata 2 točki.

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. Eventualne odjave sprejemamo do 27.01.2011 do 14.00 ure na naš e-naslov, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

 

 


  

 

 

 

 

 

 

 

 


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.