Koroška gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: Vi sprašujete, mi odgovarjamo - NOV ZAKON O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU, Dravograd, 19. januar 2011

Ugodnosti za člane GZS

 
  Popust za člane GZS

 


V sodelovanju z Zakonodajno - pravno službo GZS vas vabimo na seminar

NOV ZAKON O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU (ZVZD-1)
ki bo v četrtek, 19. januarja 2012, s pričetkom ob 12.30 uri, v naši predavalnici, Koroška 47, v Dravogradu.

NAMEN SEMINARJA

Projekt odprave administrativnih bremen za podjetja in spremembe v evropski zakonodaji s področja varnosti in zdravja pri delu so privedle do spremembe zakonodaje s področja varnosti in zdravja pri delu. Rezultat tega je v letu 2011 sprejeti Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), ki je na področju varnosti in zdravja pri delu prinesel nekatere bistvene spremembe.

Prihajajoče spremembe naj bi poenostavile postopke in ureditev varnosti in zdravja pri delu, pri čemer pa se stopnja varnosti in zdravja delavcev naj ne bi zmanjšala.

ZAKON O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU se je pričel uporabljati 3. decembra 2011.

VSEBINA SEMINARJA

1. KRATEK PREGLED RAZLOGOV ZA PRENOVO ZVZD

2. PREGLED OSNOVNIH ZNAČILNOSTI NOVEGA ZAKONA

 • Opredelitev delavca in delodajalca
 • Izjava o varnosti z oceno tveganja in smernice
 • Delodajalec kot strokovni delavec
 • Posebna ureditev za samostojne podjetnike posameznike
 • Delovna dovoljenja
 • Sankcije

3. PREGLED PRAVILNIKOV S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

 • Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec za varnost in zdravje pri delu
 • Pravilnik o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu
 • Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu
 • Pravilnik o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu
 • Smernice za promocijo zdravja pri delu

Delavnica bo trajala 90 minut, po njej pa bo na voljo čas za Vaša vprašanja in diskusijo.

PREDAVATELJ

Igor Knez, univ. dipl. prav., je samostojni pravni svetovalec v Zakonodajno - pravni  službi GZS, kjer se ukvarja predvsem s področjem gospodarskega in civilnega prava ter sodeluje v zakonodajnih postopkih. Je tudi član skupine predstavnikov socialnih partnerjev za pripravo predloga novele Zakona o varnosti in zdravju pri delu pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve ter predstavnik GZS v strokovni skupini MDDSZ imenovani s strani ESS za pripravo predlogov pravilnikov s področja varnosti in zdravja pri delu.

KOTIZACIJAIN PRIJAVE 

 • člani GZS 40,00 EUR ( DDV vključen )  
 • nečlani 100,00 EUR ( DDV vključen ).  

  Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom seminarja na poslovni račun Gospodarske zbornice Slovenije, številka 02924-0017841495, sklic 3010 + matična številka podjetja.

  Eventualne odjave sprejemamo do 16.1.2012 do 15.00 ure na naš e-naslov, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

  Vljudno vabljeni!

 


 


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.