Koroška gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: Seminar Obvezno zavarovanje družbenikov - poslovodnih oseb v zasebnih družbah in zavodih, Dravograd, 6. december 2011

Ugodnosti za člane GZS

 
  Popust za člane GZS


Z uveljavitvijo Zakona o urejanju trga dela – ZUTD je s 1.1.2011 prišlo do spremembe načina urejanja obveznega socialnega zavarovanja družbenikov, ki so poslovodne osebe. Del navedenih sprememb začne veljati s 1.1.2012.

Glede na »aktualnost« navedene teme, vas vabimo

v torek, 6. decembra 2011 ob 13.00 uri v predavalnici GZS Območne zbornice Koroška v Dravogradu

na seminar z naslednjo

VSEBINO: 

 • Opredelitev oseb, na katere se spremembe nanašajo oz. kdo so zavezanci za prijavo v zavarovanje  
 • Praksa zavarovanja družbenikov - poslovodnih oseb do 31.12.2010 (šifra 001, 040, različni načini izplačevanja plač in nagrad (REK-1, OPSVL)  
 • Zavarovanje na podlagi 040 po 01.01.2011  
 • Zavarovalna osnova (kdo oddaja OPSVL in kdo je plačnik prispevkov - primeri iz prakse)  
 • Davčno (ne)priznavanje prispevkov za socialno varnost družbenikov - poslovodnih oseb (pojasnila DURS-a)  
 • Različni načini izplačila dohodka za vodenje poslovnega subjekta  
 • Vprašanja in odgovori,…

   

  SEMINAR JE NAMENJEN:
  vodjem računovodstva, vodjem računovodskih servisov, knjigovodjem, direktorjem - lastnikom družb, svetovalcem in vsem, ki jih to področje zanima.

  SEMINAR BO VODILA:
  Jana Galič, dipl.ekon., davčna svetovalka, dolgoletni vodja finančno računovodske službe. Predavala je že na več kot 100 seminarjih in usposabljanjih ( knjigovodja, računovodja,…), je avtorica številnih člankov z davčno vsebino, kot avtorica in soavtorica pa je izdala tudi štiri priročnike.

  KOTIZACIJA IN PRIJAVE:
  Za člane GZS Območne zbornice Koroška znaša kotizacija 46 EUR + DDV na udeleženca, za nečlane 69 EUR + DDV in vključuje udeležbo, gradivo in napitke. Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom seminarja na poslovni račun GZS številka 02924-0017841495, sklic 3010 + matična številka podjetja.

  Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. Eventualne odjave sprejemamo do 2.12.2011 do 14.00 ure na e-naslov oz.koroska@gzs.si , pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pripeti dokumenti

Fotogalerija





 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.