Koroška gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: Delavnica: Izvajanje ZPPDFT v praksi, Velenje, 18.10.2011

 Zbornica računovodskih servisov v sodelovanju z 
Območno zbornico Koroška, Dravograd
Regionalna gospodarska zbornica Celje - RGZC in
Savinjsko-šaleško gospodarsko zbornico
 organizira delavnico

Izvajanje ZPPDFT v praksi
v torek, 18. oktobra 2011
od 9.00 do 13.00 ure
na Savinjsko-šaleški gospodarski zbornici, Rudarska 6a, Velenje.

Računovodski servisi morajo kot zavezanci po ZPPDFT izvajati zakonsko predpisane ukrepe za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.

Naloge, ki jih morajo v zvezi s tem izvajati, so predvsem:

 • izvajanje ukrepov za prepoznavanje stranke (pregled stranke),
 • sporočanje predpisanih in zahtevanih podatkov ter predložitev dokumentacije Uradu,
 • imenovanje pooblaščenca in namestnikov pooblaščenca ter zagotovitev pogojev za njihovo delo,
 • skrb za redno strokovno usposabljanje in izobraževanje zaposlenih ter zagotovitev redne notranje kontrole nad opravljanjem predpisanih nalog,
 • priprava seznama indikatorjev za prepoznavanje strank in transakcij, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma ter
 • druge naloge.

Namen posveta:
Decembra 2010 je Urad za preprečevanje denarja (UPPD) v sodelovanju z Zbornico računovodskih servisov pripravil Smernice za izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo računovodskih storitev ( v nadaljevanju Smernice). UPPD v letošnjem letu že preverja oz. poziva računovodske servise, da predložijo podatke kako kot zavezanci spoštujejo ZPPDFT. S pridobljenim znanjem boste tudi povečali varnost vašega poslovanja.

Na delavnici si boste pridobili znanja o uporabi Smernic v praksi. Kazni za nespoštovanje ZPPDFT so visoke, zato vas vabimo, da se seznanite s problematiko izvajanja ZPPDFT.

Program posveta: 

 • kratek pregled Smernic
 • pregled stranke v praksi
 • priprava analize tveganja – segmentacija strank
 • obrazec za imenovanje pooblaščenca in namestnika pooblaščenca
 • priprava akta o izvajanju notranje kontrole po ZPPDFT
 • letni načrt izobraževanja zaposlenih
 • pregled indikatorjev in uporaba v praksi
 • obveznost poročanja Uradu
 • razprava.

Od udeležencev se pričakuje, da se bodo pred seznanili z vsebino smernic.

Da bi zagotovili čim več odgovorov že vnaprej, vas prosimo, da pred posvetom sporočite vaša vprašanja v zvezi z izvajanjem ZPPDFT in sprejetih smernic.

 
Izvajalci: Valentina Erznožnik, vodja računovodskega servisa Saldo plus d.o.o. in podpredsednica ZRS. Vodja delovne skupine ZRS, ki je v sodelovanju z UPPD sodelovala pri pripravi Smernic za izvajanje ZPPDFT za pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo računovodskih storitev.

Trajanje:
9.00 - 13.00

Kotizacija:

 • člani GZS: 79,00 € + 20% DDV
  (člani GZS imajo 36,8 % popusta na ceno 125,00 € + 20% DDV za nečlane)
 • nečlani: 125,00 € + 20% DDV

Po Pravilniku o priznavanju dodatnega izobraževanja se za udeležbo na delavnici priznata 2 točki.

Informacije:
Tajništvo Zbornice računovodskih servisov
Telefon: 01/5898 316

Prijave in odjave
Prijave sprejemamo do zapolnitve mest:

 • s prijavnico v priponki:
  • GZS - ZRS, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana
  • po telefaksu: 01/5898 100
 • po elektronski pošti: zrs@gzs.si  
 • z elektronsko prijavnico, ki je v nadaljevanju te strani

Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je tri dni pred delavnico. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti. 


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.