Koroška gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: Seminar Arbitraža in mediacija v delovnih sporih, Dravograd, 18. oktober 2011

Ugodnosti za člane GZS

 
  Popust za člane GZS


Vi sprašujete, mi odgovarjamo


V sodelovanju s Pravno službo GZS vas vabimo na seminar


ARBITRAŽA IN MEDIACIJA V DELOVNIH SPORIH,

ki bo v torek, 18. oktobra 2011, s pričetkom ob 10. uri,
v predavalnici GZS Območne zbornice Koroška, Koroška 47, Dravograd.

VABILO NA SEMINAR

Danes predstavljajo alternativne oblike reševanja vseh vrst sporov, kot so mediacija in arbitraža ter njune kombinirane oblike, posebno prednost pri vzdrževanju klime v podjetju. Dober manager, vodilni delavec, pravni svetovalec se zaveda, da je potrebno vlagati v medsebojne odnose. Da je potrebno možnost konfliktov reševati preventivno, preden nastane spor in da če je ta v podjetju že nastal, ga reševati mirno, dostojno in konstruktivno.

Mediacija pri delodajalcu ponuja kvalitetno možnost zlasti pri delovnih sporih, kjer še ni povsem zaživela. Ta možnost pomeni tudi za delavca veliko manjše breme stroškov in osebne stiske, za delodajalca usmerjanje v delo, za oba pa možnost nadaljnjega sodelovanja, kot da spora ni bilo in novo možnost sodelovanja. Nesodno reševanje sporov je tudi na področju delovnega prava vse pomembnejše, saj sta stranki tisti, ki o sporu odločata in ne od njiju neodvisno telo. Ogledali si bomo arbitražen in mediacijski način reševanja delovnih sporov.

NAMEN SEMINARJA

Opozoriti želimo na prednosti mediacije in arbitraže, kot so zlasti zaupnost postopka, nezdružljivost tega postopka s sodnim ter velikanska prednost glede končnega dogovora o zahtevku delavca. Pri tem sta delavec in delodajalec povsem prosta in s končnim dogovorom novelirata prejšnjo medsebojno obveznost, saj na zahtevek nista vezana.

Namen seminarja je približati pojme in proces mediacije in arbitraže, ki ga mora danes poznati že vsakdo, da bo lahko kompetentno razmišljal o njegovih prednostih.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN

vodilnim delavcem, kadrovskim delavcem, pravnikom, direktorjem manjših in srednjih podjetij, članom sveta delavcev, članom sindikata in vsem ostalim, ki bi želeli izvedeti kaj več ali izboljšati svoje poznavanje navedenega področja.

VSEBINA SEMINARJA

1. Primerjava mediacije in arbitraže v delovnih sporih - temeljne razlike, prednosti in slabosti.

2. Možnost arbitražnega reševanja delovnih sporov v slovenskem pravu in tradiciji, posebnosti pri dokumentih.

3. Mediacija v delovnih sporih:

 • od nasprotja interesov do konflikta je/ni le korak
 • komunikacija kot instrument preprečevanja konflikta
 • mediacija kot srečanje ljudi pri reševanju problemov
 • mediacija kot uspešno orodje reševanja konflikta
 • mediacija je strukturiran proces - faze in njihove značilnosti
 • razmerje moči med  strankama pri delovnih sporih je občutljiva plat
 • vpliv čustev in vpliv ravnovesja moči na uspešno mediacijo
 • konec mediacije v drugih primerih
 • vsebina poravnave med strankama 
 • teoretske osnove in načela arbitraže
 • ureditev v Zakonu o arbitraži, posebnosti arbitraže v delovnih sporih
 • potek arbitraže v delovnem pravu in meje odločanja
 • praktičen primer sporazuma o arbitraži in arbitražne odločitve
 • izvršitev in izpodbijanje arbitražne odločitve.

POMEMBNO:

vsi udeleženci seminarja prejmejo brezplačno zbornik Alternativno reševanje sporov s strokovnimi prispevki in obrazci ter terminološkim šestjezičnim slovarjem izrazov s področja delovnega prava.

PREDAVATELJICA

Metka Penko Natlačen, univ.dipl.prav., samostojna pravna svetovalka v Pravni službi GZS, kjer se ukvarja z delovnim individualnim in kolektivnim pravom, članica delovne skupine za pripravo predloga novele Zakona o delovnih razmerjih. Je strokovna vodja internega projekta o nesodnem reševanju individualnih delovnih sporov (ARDS), ki poteka po zaključku dvoletnega projekta GZS kot nosilca. Od leta 2008 je Sekretarka Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije.

KOTIZACIJA IN PRIJAVE

 • člani GZS 40,00 EUR ( DDV vključen )
 • nečlani 100,00 EUR ( DDV vključen ).

Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom seminarja na poslovni račun Gospodarske zbornice Slovenije, številka 02924-0017841495, sklic 3010 + matična številka podjetja.

Eventualne odjave sprejemamo do 14.10.2011 do 14.00 ure na naš e-naslov, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

 

 

 

 

 

 

 
 

 


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.