Koroška gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: Seminar Računovodska in davčna obravnava prevrednotenja terjatev do kupcev, 11.10.2011

Ugodnosti za člane GZS

 
  Popust za člane GZS
 

V BILANCI STANJA morajo biti terjatve prikazane z utemeljenimi poplačljivimi zneski. Navedeno pa ni možno brez doslednega PREVREDNOTOVANJA TERJATEV, še posebej v današnjem času, času recesije (neplačila, prisilne poravnave, stečaji, …).

Glede na to, da se računovodska obravnava prevrednotenja terjatev razlikuje od »davčne«, kar močno vpliva na izračun osnove za obračun davka od dobička pravnih oseb, vas vabimo, da se nam pridružite na seminarju, s pomočjo katerega boste pridobili, obnovili oziroma nadgradili svoje znanje o navedeni problematiki

v torek, 11. oktobra 2011 ob 13.00 uriv predavalnici GZS Območne zbornice Koroškav Dravogradu.

IZ VSEBINE:

1. PREVREDNOTEVANJE TERJATEV V SKLADU S SRS 5

· Razlika med popravkom vrednosti in odpisom terjatev - oziroma v katerem primeru »govorimo« o popravku in v katerem o odpisu terjatev !
· Sporna, dvomljiva terjatev
· Računovodsko evidentiranje popravka oziroma odpisa terjatev - primeri knjiženja!

2. PREVREDNOTENJE IN ODPIS TERJATEV DO KUPCEV Z VIDIKA ZDDPO-2

· Omejitve oziroma pogoji za priznavanje prevrednotenja terjatev kot davčno priznanega odhodka
· Nejasnosti oziroma težave pri izvajanju prvega odstavka 21. Člena ZDDPO-2 v praksi
· Pod katerimi pogoji je odpis terjatev davčno priznan odhodek ?
· Odpis terjatev in zastaralni rok - kako je v tem primeru z davčnim priznavanjem odpisa
· Evidence in posebnosti pri izpolnjevanju obrazca ODDPO v povezavi z obravnavano tematiko
· Pojasnila DURS-a.

3. PREVREDNOTENJE IN ODPIS TERJATEV DO KUPCEV Z VIDIKA ZDDV-1

· Določbe 39. člena ZDDV-1 (odpis oz. popravek terjatev) - pogoji za davčno priznavanje popravka (zmanjšanje) zneska obračunanega DDV,
· Zadnje predvidene spremembe 39. člena ZDDV-1, ki naj bi bile sprejete po nujnem oz. skrajšanem postopku v mesecu septembru, s katerim se med ostalim uvaja nov ukrep, ki davčnim zavezancem omogoča popravek (zmanjšanje) obračunanega DDV od priznanih terjatev, ki jih je davčni zavezanec prijavil v postopku prisilne poravnave ali v stečajnem postopku in odprava oz. ukinitev pisnega obvestila kupca o zmanjšanju odbitka DDV pri preklicu naročila, vračilu ali znižanju cene po opravljeni dobavi..

SEMINAR JE NAMENJEN:
vodjem računovodstva, vodjem računovodskih servisov, knjigovodjem, direktorjem in lastnikom družb,svetovalcem in vsem, ki jih to področje zanima.

SEMINAR BO VODILA:
Jana Galič, dipl.ekon., davčna svetovalka, dolgoletni vodja finančno računovodske službe. Predavala je že na več kot 100 seminarjih in usposabljanjih( knjigovodja, računovodja,…), je avtorica številnih člankov z davčno vsebino, kot avtorica in soavtorica pa je izdala tudi štiri priročnike.

KOTIZACIJA IN PRIJAVE:
Za člane GZS Območne zbornice Koroška znaša kotizacija 46 EUR + DDV na udeleženca, za nečlane 69 EUR + DDV in vključuje udeležbo, gradivo in napitke. Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom seminarja na poslovni račun GZS številka 02924-0017841495, sklic 3010 + matična številka podjetja.

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. Eventualne odjave sprejemamo do 7.10.2011 do 14.00 ure na e-naslov oz.koroska@gzs.si , pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

Vljudno vabljeni!

 

 


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.