Koroška gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: Seminar Kaj morate vedeti s področja odpadkov ter snovne in energetske učinkovitosti, Dravograd, 27.9.2011

Ugodnosti za člane GZS


Popust za člane GZS

Kaj morate vedeti s področja odpadkov ter snovne in energetske učinkovitosti?

V sodelovanju s Službo za varstvo okolja GZS vas vabimo na strokovni seminar, ki bo

v torek, 27. septembra 2011 od 10.00 do 13.30 ure
v predavalnici GZS Območne zbornice Koroška, Koroška 47 v Dravogradu.
 

Nenehno spreminjajoči se okoljski predpisi prinašajo gospodarstvu nove obveznosti, hkrati pa tudi nove izzive. Za podjetja, še posebej s področja predelovalnih dejavnosti, gradbeništva in ravnanja z odpadki, so še zlasti pomembne zahteve na področju industrijskega onesnaževanja, odpadkov ter snovne in energetske učinkovitosti. Na tokratnem seminarju se bomo posvetili vsebinam, ki izhajajo iz direktive o odpadkih (2008/98/ES), na osnovi katere temeljijo predvideni novi slovenski predpisi s tega področja, kot so uredba o odpadkih, uredba o ravnanju s komunalnimi odpadki in uredba o odpadnih oljih, ki so še v pripravi, in usmeritvam in zahtevam, ki izhajajo iz predloga direktive EU o energetski učinkovitosti. Posebno pozornost bomo namenili vprašanjem, ki so ključnega pomena za učinkovitejše ravnanje z odpadki in energijo in novostim, ki jih lahko pričakujemo v bodoči novi zakonodaji.

PROGRAM SEMINARJA:

1. Ravnanje z odpadki - viri surovin:

 • pregled predpisov in usmeritev na področju odpadkov,
 • kaj so odpadki in kaj stranski proizvod,
 • kdaj odpadku preneha status odpadka,
 • kaj so ponovna uporaba in predelava ter odstranjevanje,
 • hierarhija ravnanja z odpadki,
 • odgovornost za ravnanje z odpadki,
 • razširjena odgovornost proizvajalca,
 • uvrščanje odpadkov v skupine in podskupine,
 • ločeno zbiranje, oddaja in prepuščanje v nadaljnje ravnanje,
 • zahteve za zbiralce, predelovalce, odstranjevalce in druge osebe, ki ravnajo z odpadki.

2. Energetska učinkovitost:

 • kaj prinaša predlog nove direktive o energetski učinkovitosti gospodarstvu,
 • energetski pregledi,
 • sistemi ravnanja z energijo,
 • energijske nalepke in energetske izkaznice,
 • obveznosti in priložnosti.

IZVAJALKI SEMINARJA: 

 • Janja Leban, direktorica Službe za varstvo okolja GZS in  Antonija Božič Cerar, samostojna svetovalka v Službi za varstvo okolja GZS.

   

  KOTIZACIJA:
  Za člane GZS Območne zbornice Koroška znaša kotizacija 85 EUR + DDV na udeleženca, za nečlane 135 EUR + DDV in vključuje udeležbo, gradivo in pogostitev.

  Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom seminarja na poslovni račun Gospodarske zbornice Slovenije, številka 02924-0017841495, sklic 3010 + matična številka podjetja.

  Eventualne odjave sprejemamo do 23.9.2011 do 14.00 ure na naš e-naslov, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

  Prepričani smo, da je tematika seminarja zelo aktualna in zanimiva, zato vljudno vabljeni!

 

 

 


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.