Koroška gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: Seminar VSMO: Ureditev pravnih podlag plačila za delo pri delodajalcu, 22.9.2011

Ugodnosti za člane GZS


Popust za člane GZS

Vi sprašujete, mi odgovarjamo

V sodelovanju s Pravno službo GZS vas vabimo na seminar

" UREDITEV PRAVNIH PODLAG PLAČILA ZA DELO PRI DELODAJALCU",

ki bo v četrtek, 22. septembra 2011, s pričetkom ob 10. uri,
v predavalnici GZS Območne zbornice Koroška, Koroška 47, Dravograd.

VABILO NA SEMINAR

Po letu 2005, ko je odpovedana kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti, so se posamezne dejavnosti brez kolektivne pogodbe znašle brez opredeljenih temeljnih institutov politike nagrajevanja pri delodajalcu. Prejemki iz delovnega razmerja, kot jih je opredelil Zakon o delovnih razmerjih, so odtlej v vsaki od dejavnosti nekoliko drugače urejeni. Tako včasih lahko nastanejo vprašanja, kako to uskladiti in ali gre za identične pojme; obenem pa se postavljajo praktična vprašanja, npr: ali upoštevati zakon ali kolektivno pogodbo podjetja; ali lahko te pravice zniža podjetniška kolektivna pogodba in pogodba o zaposlitvi, itd.

NAMEN SEMINARJA

Opozoriti želimo, na katere vrste prejemkov mora delodajalec paziti pri opredeljevanju institutov plačila za delo, kamor sodijo poleg plače tudi drugi osebni prejemki in povračila stroškov ter kje mora opredeliti njihovo vsebino. Obenem želimo opozoriti na primerno nomotehnično pripravo pravnih podlag, ki bodo to urejale: kolektivne pogodbe v podjetju ali v določenih primerih akta delodajalca ter pogodbe o zaposlitvi.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN

vodilnim delavcem, kadrovskim delavcem, pravnikom, direktorjem predvsem mladih manjših in srednjih podjetij in vsem ostalim, ki bi želeli izvedeti kaj več ali izboljšati svoje poznavanje navedenega področja.

VSEBINA SEMINARJA

1. Prejemki v delovnem razmerju:

a. Plača in osnovna plača
b. Najnižja osnovna plača in izhodiščna plača
c. Drugi osebni prejemki
d. Povračila stroškov

2. Prikaz kvalitetne ureditve teh institutov v podjetniški kolektivni pogodbi skladno z aktom o organizaciji in sistemizaciji ter njihova pravilna ureditev v pogodbi o zaposlitvi; praktični prikaz poudarkov ureditve v podjetniški kolektivni pogodbi oz. aktu delodajalca ter v pogodbi o zaposlitvi.

3. Pojmovanje bruto/neto prejemka in pomen tega pri izplačilu.

PREDAVATELJICA

Metka Penko Natlačen, univ.dipl.prav., samostojna pravna svetovalka v Pravni službi GZS, kjer se ukvarja z delovnim individualnim in kolektivnim pravom, članica delovne skupine za pripravo predloga novele Zakona o delovnih razmerjih. Je strokovna vodja internega projekta o nesodnem reševanju individualnih delovnih sporov (ARDS), ki poteka po zaključku dvoletnega projekta GZS kot nosilca. Od leta 2008 je Sekretarka Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije.

KOTIZACIJAIN PRIJAVE

  • člani GZS 40,00 EUR ( DDV vključen )
  • nečlani 100,00 EUR ( DDV vključen ).

Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom seminarja na poslovni račun Gospodarske zbornice Slovenije, številka 02924-0017841495, sklic 3010 + matična številka podjetja. 

Eventualne odjave sprejemamo do 19.9.2011 do 14.00 ure na naš e-naslov, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.