Koroška gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: Seminar Opredmetena osnovna sredstva in njihov vpliv na davčno osnovo, Dravograd, 21.6.2011

Ugodnost za člane GZS

  
   
Popust za člane!

»Velikost« stroškov amortizacije in vzdrževanja opredmetenih osnovnih sredstev ter pravilno koriščenje »investicijskih« olajšav pomembno vpliva na višino poslovnega izida in davčne osnove, zato je dobro »poznavanje« in razumevanje vsebine SRS 1 OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA in z njim v povezavi SRS 13 STROŠKI AMORTIZACIJE nujno potrebno.

Ne prezrite, praktični seminar, ki vam ga ponujamo za 30% nižjo ceno kot v Ljubljani bo

v torek, 21. junija 2011 ob 12.00 uri v predavalnici GZS OZ Koroška v Dravogradu.

Vsem tistim, ki ste še začetniki ali pa vam navedena tematika povzroča sive lase, udeležbo na tem kratkem, a jedrnatem seminarju, na katerem boste pridobili obilico znanja in koristnih informacij, še posebej priporočamo.

IZ VSEBINE:

1. Kaj je OPREDMETENO OSNOVNO SREDSTVO (OOS), oz. kdaj govorimo o OOS in kdaj o drobnem inventarju (DI),
·  Finančni najem in OOS,
·  Vlaganje v tuje OOS - sprememba SRS,
·  Kdaj »govorimo« o strošku vzdrževanja OOS in kdaj o strošku, ki povečuje njegovo nabavno vrednost,
·  Prevrednotovanje OOS,

2. AMORTIZACIJA OOS
·  Metode amortiziranja,
·  Letne amortizacijske stopnje - sprememba računovodske ocene.
·  Poslovna – »davčna« amortizacija,
·  Kdaj se ne pojavi »popravek vednosti«, ki je povezan z amortiziranjem.

3. OOS in koriščenje investicijskih olajšav v skladu z ZDDPO-2
·  kdaj, za nabavo katerega OOS,
·  pojasnila DURS-a,
·  najpogostejše napake !

SEMINAR JE NAMENJEN:
vodjem računovodstva, vodjem računovodskih servisov, knjigovodjem, direktorjem in lastnikom družb,svetovalcem in vsem, ki jih to področje zanima.

SEMINAR BO VODILA:
Jana Galič, dipl.ekon., davčna svetovalka, dolgoletni vodja finančno računovodske službe. Predavala je že na več kot 100 seminarjih in usposabljanjih ( knjigovodja, računovodja,…), je avtorica številnih člankov z davčno vsebino, kot avtorica in soavtorica pa je izdala tudi štiri priročnike.

KOTIZACIJA IN PRIJAVE:
Za člane GZS Območne zbornice Koroška znaša kotizacija 46 EUR + DDV na udeleženca, za nečlane 69 EUR + DDV in vključuje udeležbo, gradivo in napitke. Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom seminarja na poslovni račun GZS številka 02924-0017841495, sklic 3010 + matična številka podjetja.

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. Eventualne odjave sprejemamo do 17.6.2011 do 14.00 ure na e-naslov oz.koroska@gzs.si, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

 

 

 


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.