Koroška gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: Seminar Davčni obračun in letno poročilo za leto 2010, Dravograd, 26.01.2011

V sodelovanju z Zbornico računovodskih servisov pri GZS organiziramo seminar

Davčni obračun in letno poročilo za leto 2010,

ki bo v sredo, 26. januarja 2011ob 10.00 uri
v predavalnici GZS Območne zbornice Koroška, Koroška cesta 47 v Dravogradu.

NAMEN SEMINARJA:
Na seminarju bomo obravnavali pravila za pripravo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb in za pripravo davčnega obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti. Posebej bomo izpostavili novosti, ki veljajo za sestavljanje davčnega obračuna za leto 2010, z udeleženci pa bomo skupaj pregledali tudi vsebino obrazcev za davčni obračun pravnih oseb in za davčni obračun fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost.

Pregledali in osvežili bomo najpomembnejša izhodišča za pripravo letnega poročila gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov.

Udeleženci seminarja bodo lahko, kot vsako leto, tudi letos aktivno sodelovali na seminarju s svojimi vprašanji, na konkretnih primerih pa bomo predstavili tudi dileme, ki se pogosto pojavljajo v praksi pri opredeljevanju posameznih vrst odhodkov in njihovi davčni obravnavi. Udeležence bomo opozorili tudi na nekatera mnenja DURS.

VSEBINA:
1. Obračun davka od dohodkov pravnih oseb
- Davčna osnova
- Poslovanje med povezanimi osebami - transferne cene, izjeme za rezidente, obresti in novosti v
  zvezi z obrestmi med povezanimi osebami
- Rezervacije
- Prevrednotenje in odpis terjatev ter druga prevrednotenja
- Izvzem prihodkov iz obdavčitve
- Nepriznani in delno priznani odhodki
- Možnosti uveljavljanja davčnih olajšav za leto 2010
- Pregled predpisanega obrazca za davčni obračun

2. Letno poročilo za gospodarske družbe in samostojne podjetnike
- Pregled obveznih sestavin letnega poročila v skladu z določili ZGD-1
- Pravila sestavljanja računovodskih izkazov v skladu z določili ZGD-1 in SRS
- Ugotavljanje čistega poslovnega izida, pokrivanje izgube, oblikovanje rezerv
- Priloge k izkazom
- Javna objava letnih poročil

3. Obračun akontacije dohodnine od dohodkov iz dejavnosti
- Posebnosti pri določanju davčne osnove za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
- Davčne olajšave v letu 2010
- Pregled predpisanega obrazca za davčni obračun

STROKOVNA IZVAJALKA:
Maja Bohorič, univ.dipl.ekon, davčna svetovalka družbe SVILAR - BOHORIČ & PARTNERJI d.o.o., ki že vrsto let predava in svetuje na področju davkov in računovodstva.

KOTIZACIJA:
· člani GZS Zbornice računovodskih servisov in/ali člani GZS Območne zbornice Koroška: 95,00 € + 20%  DDV  
· nečlani: 150,00 € + 20% DDV.

Cena zajema udeležbo na seminarju, gradivo in postrežbo z napitki med odmorom. Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom seminarja na poslovni račun Gospodarske zbornice Slovenije, številka 02924-0017841495, sklic 3010 + matična številka podjetja.

Pomembno: po Pravilniku o priznavanju dodatnega izobraževanja se za udeležbo na seminarju udeležencu priznata 2 točki.

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. Eventualne odjave sprejemamo do 24.01.2010 do 10.00 ure na naš e-naslov  oz.koroska@gzs.si, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

 

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.