Koroška gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: Seminar NOVI INCOTERMS 2010 - Dravograd, 10. januar 2011

                                                   

 

NOVI INCOTERMS 2010 - seminar s knjigo

10. januar 2011 od 11:00 do 16:00 ure,
GZS Območna zbornica Koroška, Koroška 47, Dravograd.

Poznavanje novosti, ki jih prinašajo prenovljeni Incoterms 2010 je pomemben korak k varnosti in znižanju stroškov poslovanja.

VSEBINA:

1. januarja 2011 začnejo veljati prenovljena pravila Incoterms 2010, ki bodo nadomestila dosedanje Incoterms 2000. Revizija Incoterms 2010 za podjetja prinaša številne pomembne novosti, ki jih je treba upoštevati pri pripravi pogodb za leto 2011.

Na seminarju bodo, ob uporabi nove knjige Incoterms 2010 predstavljene bistvene novosti, ki jih za podjetja prinašajo prenovljeni Incoterms 2010, posamezne klavzule Incoterms 2010 pa bodo obravnavane s pomočjo primerov iz prakse.

11:00 – 13:00; Prvi del: Revizija Incoterms 2010: Katere novosti prinaša?
I. Pomen in temeljne značilnosti trgovinskih klavzul Incoterms
Klavzule Incoterms kot del prodajne pogodbe
Katera vprašanja urejajo Incoterms in katerih vprašanj ne urejajo?
Kako izbrati ustrezno klavzulo Incoterms?
II .Bistvene značilnosti revizije Incoterms 2010
Razlogi za revizijo Incoterms 2010
Nova klasifikacija Incoterms 2010: klavzule za kakršnokoli obliko prevoza/klavzule za morske in notranje plovne poti
Novi klavzuli DAP/DAT Incoterms 2010
Incoterms 2010 in zavarovalna pogodba
Incoterms 2010 in enotni trgi
Incoterms 2010 in varnost v prometu blaga
Incoterms 2010 in elektronsko poslovanje
III.Povzetek ključnih ugotovitev in diskusija

13:00 – 13:30; Odmor
13.30 – 16:00; Drugi del: Pregled  posameznih klavzul Incoterms 2010 s primeri iz prakse


I. Klavzule Incoterms 2010 za kakršnokoli obliko oz. oblike prevoza:
klavzuli EXW/FCA
klavzuli CPT/CIP
klavzule DAT/DAP/DDP
II. Klavzule Incoterms 2010 za morske in notranje plovne poti:
klavzuli CFR/CIF
klavzuli FAS/FOB
III. Povzetek ključnih ugotovitev in diskusija


EKSKLUZIVNA SLOVENSKO-ANGLEŠKA IZDAJA INCOTERMS 2010:

Udeleženci seminarja prejmejo izvod ekskluzivne slovensko-angleške izdaje knjige Incoterms 2010. 

Več informacij o knjigi najdete na Pravnem portalu GZS.
INCOTERMS® je registrirana blagovna znamka International Chamber of Commerce - The World Business Organization (ICC). Gospodarska zbornica Slovenije je izključna imetnica licence ICC za prevod v slovenski jezik, izdajanje, distribucijo in prodajo slovensko-angleške izdaje INCOTERMS 2010.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?

Seminar je namenjen vsem, ki sodelujejo pri sklepanju in izvajanju prodajnih pogodb v domači in mednarodni trgovini:

  • komercialistom,
  • vodjem področja prodaje/nabave,
  • špediterjem,
  • strokovnjakom s področja financiranja trgovinskih poslov,
  • strokovnjakom s področja zavarovanja trgovinskih poslov,
  • pravnikom,
  • direktorjem in drugim odločevalcem v podjetjih in
  • vsem, ki jih zanimajo novosti, ki jih prinašajo novi Incoterms 2010.

O PREDAVATELJIH:

Dr. Andrej Friedl, univ. dipl. pravnik, je generalni sekretar Slovenskega nacionalnega odbora za Mednarodno trgovinsko zbornico (ICC Slovenija), kjer sodeluje pri oblikovanju vzorčnih pogodb in pravil avtonomnega gospodarskega prava ter na mednarodnih kongresih ICC. Je vodja delovne skupine za pripravo slovensko-angleške izdaje Incoterms 2010.

Marko Djinović, univ. dipl. pravnik, je namestnik vodje Pravne službe GZS, kjer se ukvarja s svetovanjem strankam na področju gospodarskega pogodbenega in mednarodnega gospodarskega prava, zlasti sklepanja in izvajanja mednarodnih prodajnih pogodb. Na GZS vodi Komisijo za gospodarsko pravo in je član delovne skupine za pripravo slovensko-angleške izdaje pravil Incoterms 2010.

KOTIZACIJA in PLAČILO

 

Člani GZS

Nečlani

Kotizacija s knjigo

243,95 EUR z vključenim DDV-jem (seminar 140 EUR + 20 % DDV & knjiga 70 EUR + 8,5 % DDV).

277,55 EUR z vključenim DDV-jem (seminar 168 EUR + 20% DDV & knjiga 70 EUR + 8,5 % DDV). 

Kotizacija brez knjige

 168,00 EUR z vključenim DDV.

 

 

 

 

 

Cena zajema udeležbo na seminarju, gradivo in postrežbo z napitki med odmorom. Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom seminarja na poslovni račun Gospodarske zbornice Slovenije, številka 02924-0017841495, sklic 3010 + matična številka podjetja.

Iz organizacijskih razlogov vas prosimo, da se prijavite čim prej. Eventualne odjave sprejemamo do 6.01.2011 do 10.00 ure na naš e- naslov : oz.koroska@gzs.si pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

 

 


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.