Koroška gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: Delavnica Priprava investicijske dokumentacije, Dravograd, 13.10. 2010

Se odločate za širitev proizvodnje?
Odpirate nov obrat?
Razmišljate o nakupu nove in tehnološko modernejše opreme?


ODLIČNO! Nove investicije so potrebne, sicer se zgodi, da začenjamo zaostajati za konkurenco.

In kako se lotiti te nove investicije?

Z našo pomočjo vam bo šlo nekoliko lažje. Pripravili smo namreč praktično delavnico, kjer boste izvedeli, kaj vse je potrebno, da boste prepričali svojo banko, da vam odobrijo posojilo.

Predvsem boste potrebovali investicijski načrt. To ni nič drugega kot opis vaše ideje, za kaj boste denar porabili in kako s tem posojilom še več zaslužili. Banko namreč zanima, če in v koliko časa boste lahko uspešno vrnili posojilo.

Večina ljudi ima odpor pred urejanjem papirjev. Še posebej takšnih, za katere ne veste, kaj vanje napisati. Da vam to olajšamo, smo pripravili delavnico, kjer boste ob pomoči izkušene bančnice takšen načrt lahko tudi pripravili. Praktična delavnica PRIPRAVA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE bo izvedena

v sredo, 13. oktobra 2010 od 10.00do 15.00 ure 
v  predavalnici GZS Območne zbornice Koroška, Koroška 47 v Dravogradu.


Proces investiranja je razdeljen v tri faze:

  • priprava investicijske dokumentacije
  • izdelava tehnične dokumentacije
  • izvedba investicije.


Investicijska dokumentacija mora predstavljati utemeljitev možnosti in uspešnosti investicije. Z njo ugotovimo, ali je investicijo možno uresničiti in ali bo po dokončani investiciji možno tisto poslovanje, ki smo si ga zamislili z investicijo. Glede na to, da ta dokumentacija proučuje možnosti, jo večkrat imenujemo tudi možnostna študija, oziroma študija o izvedljivosti (angl. feasibility study). Po drugi strani mora investicijska dokumentacija dokazati, da bo predvidena investicija tudi ekonomsko uspešna. Glavni del investicijske dokumentacije je investicijski program. Ostala dokumentacija se nanaša na dogovarjanje glede nabave posameznih elementov investicije, prenosa tehnologije in podobno ter je navadno priloga k investicijskemu programu.

Tehnična oziroma projektna dokumentacija vključuje izdelavo načrtov, zgradb, opreme in drugih izvedbenih projektov ter se zaključi s pridobitvijo gradbenega dovoljenja.

Izvedba investicije vključuje izgradnjo, tehnični prevzem, pridobitev uporabnega dovoljenja in zagon proizvodnje, kadar se investicija nanaša na spremembe v proizvodnji. 

DELAVNICA JE NAMENJENA:
samostojnim podjetnikom ter mikro, malim in srednjim podjetjem, ki se srečujejo oziroma sodelujejo v investicijskih projektih in se želijo naučiti ali dodatno izpopolniti za pripravo dobrega investicijskega programa. Udeleženci bodo spoznali teorijo investicijskega programa in praktični del (konkretni izračuni) neke investicije v osnovna in obratna sredstva.  

CILJI DELAVNICE:
udeleženci bodo pridobili teoretična in predvsem praktična znanja in sicer: izdelavo finančnih projekcij, prikaz vsebine predračunske vrednosti konkretne investicije po tehnični strukturi in virov financiranja ter izračun statičnih in dinamičnih kazalnikov investicije. Udeleženci bodo prejeli informacije o dostopnih računalniških programih za izdelavo investicijskega programa/poslovnega načrta na internetu, razne predloge/priporočila in bogato gradivo. 

DELAVNICO BO IZVEDLA:
mag. Božena Kramar, samostojni investicijski analitik, Sektor za ocenjevanje investicij in premoženja, NLB d.d.

KOTIZACIJA IN PRIJAVE:
Za člane GZS Območne zbornice Koroška znaša kotizacija 108 EUR + DDV na udeleženca, za nečlane 162 EUR + DDV in vključuje udeležbo, gradivo in pogostitev. Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom delavnice na poslovni račun GZS številka 02924-0017841495, sklic 3010 + matična številka podjetja.

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. Eventualne odjave sprejemamo do 11.10.2010 do 10.00 ure na e-naslovoz.koroska@gzs.si, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

Veseli bomo vaše prijave!


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.