Koroška gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: Seminar Ko nas obišče delovni inšpektor, Dravograd, 28.9.2010

Pogosto se šele ob najavi delovnega inšpektorja začnemo spraševati o tem, kaj vse nam delovnopravna zakonodaja nalaga in ali izpolnjujemo vse zahteve. Obisk delovnega inšpektorja lahko pomeni tudi finančno breme, saj bo inšpektor v primeru ugotovljenih nepravilnosti mandatno kaznoval delodajalca. Kako pravilno urediti področje delovnih razmerij, da ob prihodu inšpektorja ne bo ugotovljenih kršitev in kako jih odpraviti, če so bile ugotovljene, boste izvedeli na seminarju, ki bo

v torek, 28. septembra 2010 od 11.00 do 14.00 ure
v predavalnici GZS Območne zbornice Koroška, Koroška 47 v Dravogradu.


NA SEMINAR VABIMO:

  • direktorje ter druge vodilne in vodstvene delavce
  • vodje kadrovskih služb in druge kadrovske delavce
  • pravnike
  • tajnice in poslovne sekretarje/ke
  • druge delavce, ki se pri svojem delu srečujejo z obravnavano tematiko.

VSEBINA SEMINARJA:

1. UGOTOVITVE INŠPEKTORJEV NA PODROČJU NADZORA DELOVNIH RAZMERIJ:
   ·Pogodba o zaposlitvi, prenehanje pogodbe o zaposlitvi
   ·Kakšna naj bo vsebina in oblika odpovedi pogodbe o zaposlitvi
   ·Postopek pred odpovedjo, podano s strani delodajalca
   ·Vročitev odpovedi delavcu
   ·Ukrepi Inšpektorata za delo v primeru kršitev, predpisani prekrški in globe, zadržanje učinkovanja prenehanja pogodbe o zaposlitvi
   ·Delo na domu
   ·Plačilo za delo
   ·Delovni čas
   ·Odmori in počitki
   ·Letni dopust
   ·Disciplinska odgovornost
   ·Varstvo nekaterih kategorij delavcev
   ·Delo vajencev, dijakov, študentov
   ·Zaposlovanje in delo tujcev
   ·Sodelovanje delavcev pri upravljanju
   ·Evidence na področju dela
   ·Prijava delavcev v socialna zavarovanja, prijava sprememb med zavarovanjem
   ·Zaposlovanje na črno.

2. VPRAŠANJA IN ODGOVORI

IZVEDBA SEMINARJA:
Seminar bo vodil mag. Borut BREZOVAR, univ. dipl. pravnik, glavni inšpektor RS za delo in dolgoletni predavatelj na seminarjih in posvetih na temo delovnih razmerij.

KOTIZACIJA:
Za člane GZS Območne zbornice Koroška znaša kotizacija 79 EUR + DDV na udeleženca, za nečlane 129 EUR + DDV in vključuje udeležbo, gradivo in pogostitev. Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom seminarja na poslovni račun Gospodarske zbornice Slovenije, številka 02924-0017841495, sklic 3010 + matična številka podjetja.

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. Eventualne odjave sprejemamo do 24.09.2010 do 14.00 ure na naš e-naslov, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.