Koroška gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: Delavnica Projektno vodenje - od praktičnih napotkov do sodobnih izzivov, Dravograd, 7. in 13. aprila 2010

Projektno vodenje zaradi težkih gospodarskih razmer ponovno pridobiva na pozornosti in veljavi. Projektni način dela je namreč lahko temeljna konkurenčna prednost pri uresničitvi poslovne priložnosti.  Projektni način dela je lahko tudi način kako vzpostaviti nove sinergije virov podjetja. Vsekakor pa imamo vsi velike rezerve pri učinkovitejši in uspešnejši izpeljavi projektov, ki pomeni prihranek na stroških in presežek pri načrtovanih učinkih projekta.

Za vas smo pripravili dve povezani usposabljanji na področju projektnega vodenja, ki ne bosta obravnavali teorije projektnih procesov, temveč bosta izpostavili tiste vidike projektnega vodenja, ki so pomembni za njegovo učinkovito vpeljavo v prakso, za učinkovito izvedbo projektov in za doseganje načrtovanih koristi in učinkov projektov. Dali pa vam bomo tudi možnost sooblikovanja drugega izobraževanja, kar pomeni, da si boste lahko zagotovili obravnavo tistih tem, ki vas najbolj zanimajo.

Delavnica bo izvedena v naši predavalnici, Koroška 47 v Dravogradu v dveh dneh in sicer:

 1. del v sredo, 7. aprila 2010 od 9.00 do 16.00 ure
 2. del v torek, 13. aprila 2010 od 13.00 do 17.00 ure.

VSEBINA

1. del: PRAKTIČNI VIDIKI USPEŠNOSTI PROJEKTOV

a. Pogoji za uspešno pripravo na projekt

 • Pravi pomen osnov projektnega vodenja za uspešnost projektov
 • Projektna in poslovna uspešnost
 • Značilnosti uspešnih projektov
 • 4 ključna vprašanja pred začetkom vsakega projekta

b. Projekti so ljudje 

 • Čustvena inteligenca in projektno vodenje
 • 8 Mandelovih pravil za dobre projektne vodje
 • Izgradnja projektnega tima
 • Razumevanje projektnih vlog in prevzemanje odgovornosti (kdo, kaj in zakaj)

c. Elementi uspešne izvedbe projekta

 • Sodelovanje pred delegiranjem
 • Proaktivnost
 • Spremljanje kakovosti rezultatov in pravočasne korekcije
 • Vzpostavitev nivojev projektnega vodenja: upravljanje, vodenje, izvedba

d. Delavnica

 • predstavitev De Bonove tehnike 6 klobukov v fazi priprave projekta na konkretnem primeru projekta enega od udeležencev

2. del: KLJUČNA VPRAŠANJA UVEDBE UČINKOVITEGAPROJEKTNEGA VODENJA

 • Zakaj in za koga je potrebno projektno vodenje
 • Potrebni pogoji za visoko razvito projektno kulturo
 • Izzivi sodobnega projektnega vodenja
 • Sodobna vloga projektne pisarne
 • Zaveza: kaj bomo jutri delali na naših projektih drugače
 • Tema po vašem izboru – svoj predlog sporočite na e naslov tatjana.kupnik@gzs.si.

KOMU JE USPOSABLJANJE NAMENJENO

 • Projektnim vodjem
 • Vodjem projektnih pisarn
 • Direktorjem
 • In vsem drugim, ki jim je dodeljena ali čutijo odgovornost za učinkovito in uspešno izvedbo projektov

Usposabljanje je posebej primernoza mala podjetja.

 

PREDAVATELJ
Aleš Štempihar, univ. dipl. ing . rač., ekon., CompTIA Project + certificiran projektni vodja; član IIBA, PMI, ZPM; predsednik društva Slovenia IIBA Chapter, direktor in svetovalec podjetja Askit, d.o.o.

KOTIZACIJA
Cena dvodnevne delavnice zajema udeležbo, gradivo in pogostitev med odmorom in prvi dan tudi kosilo. Za člane GZS Območne zbornice Koroška znaša kotizacija 150,00 € +DDV za udeleženca, za nečlanepa 225€ +DDV. Cena je izjemno ugodna, ker vam podjetje Askit d.o.o. poklanjavrednost drugega dne delavnice.

Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom seminarja na poslovni račun Gospodarske zbornice Sloveniještevilka 02924-0017841495, sklic 3010 + matična številka podjetja.

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. Eventualne odjave sprejemamo do 2.4.2010 do 13.00 ure na naš e-naslov, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

Dodatne informacije:
Tatjana Kupnik
tel. 02 87 23 252
e-pošta: tatjana.kupnik@gzs.si


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.