Koroška gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: Zgodnji napotki pred izdelavo "davčne bilance" 2015, Dravograd, 10.11.2015

Kot vsako leto, nas tudi za leto 2015 »čaka« izdelava »davčne bilance«. Če se z navedenim spopadate prvič, oziroma si želite svoje znanje o navedeni temi nadgraditi, osvežiti (vas zanima ali je kaj novega), vas vljudno vabimo, da se nam pridružite na seminarju, na katerem bomo skupaj s pomočjo primerov iz prakse »obdelali« obračun DDPO in davka od dohodkov iz dejavnosti, ob tem pa vas opomnili na najpogostejše napake, ki se pojavljajo pri »izdelavi« le tega v praksi. 

KDAJ IN KJE?


V torek, 10. novembra 2015 od 9.00 do 13.00 ure 
v predavalnici GZS Območne zbornice Koroška  v Dravogradu, Koroška 47.     

IZ VSEBINE SEMINARJA: 
 • pomen SRS za davčni obračun - pravilno knjiženje poslovnih dogodkov!,
 • pomen opredelitve povezanih oseb - splošni del obrazca (transferne cene - višji davčni prihodki in nižji davčni odhodki, priznana obrestna mera),
 • OPREDMETENA IN NEOPREDMETENA OS TER NJIHOV VPLIV NA DAVČNO OSNOVO (AMORTIZACIJA (poslovna, davčna), koriščenje investicijskih olajšav, nepravilno razmejevanje med investicijskim  vlaganjem in stroški vzdrževanja OS,…),
 • DAVČNE OLAJŠAVE IN NJIHOVO UVELJAVLJANJE V PRAKSI (najpogostejše napake, poračun le te, nova pojasnila (pametni telefon),…
 • DAVČNO PRIZNANI IN NEPRIZNANI ODHODKI (stroški za privatno življenje lastnikov, davčna obravnava stroškov za zagotavljanje »ugodnosti«, ki niso bonitete, vpliv stroškov za zagotavljanje bonitet na davčno osnovo),
 • vpliv stroškov reklame, reprezentance, daril na davčno osnovo,
 • »normiranci« po 1.1.2015,
 • „Pripoznanje“ prihodkov iz naslova delne oprostitve plačila prispevkov za socialno varnost,
 • popravljanje napak iz preteklih let,
 • aktualno… 
SEMINAR BO VODILA:  

Jana Galič, dipl.ekon., davčna svetovalka, dolgoletni vodja finančno računovodske službe, zato strokovne vsebine na predavanjih nenehno prepleta s praktičnimi primeri iz poslovanja. Je članica državne izpitne komisije za NPK kvalifikacije knjigovodja oz. računovodja in samostojna izvajalka številnih seminarjev, delavnic in usposabljanj (NPK knjigovodja, NPK računovodja,…) s področja računovodstva in davkov. Je avtorica mnogih člankov z davčno vsebino, redno odgovarja na vprašanja naročnikov za založbo Verlag Dashöfer, kot avtorica in soavtorica pa je izdala tudi štiri priročnike.

KOTIZACIJA:
 • člani GZS Območne zbornice Koroška: 78,00 € + DDV na udeleženca, plačilo 95,16 €
 • nečlani:  128,00 € + DDV na udeleženca,  plačilo 156,16 €. 

Kotizacija vključuje udeležbo na seminarju, strokovno gradivo, postrežbo in odgovore na vaša vprašanja po mailu še en mesec po izvedenem seminarju.

Kotizacijo vplačajte pred pričetkom seminarja na poslovni račun GZS številka 02924-0017841495, sklic 3010 + matična številka podjetja.

PRIJAVE:

Prijave sprejemamo do 5.11.2015 do 15.00 ure na e-naslov oz.koroska@gzs.si, do istega dneva tudi odjave, sicer se kotizacija zaračuna v celoti oziroma je ne vračamo. 

Vabimo vas, da izkoristite možnost izobraževanja v regiji in se nam pridružite!

Fotogalerija

Obrazec za prijavo

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.