Koroška gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: IZVRŠBA NA PLAČO - najpomembnejše novosti, Dravograd, 17. november 2015

Izvršbe na plačo so vedno aktualna in pereča problematika.

Vabimo vas na seminar, kjer vam bomo predstavili  najpomembnejše novosti zadnjih dveh novel Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-J in ZIZ-K), s poudarkom na izvršbi na plačo in druga plačila delavca 

v torek, 17. novembra 2015 med 10.00 in 13.00 uro 
v prostorih GZS Območne zbornice Koroška v Dravogradu.

 VSEBINA SEMINARJA:
  • Splošno o izvršilnem postopku
  • Splošno o izvršbi na denarno terjatev
  • Izvršba na plačo, potne stroške, dnevnice, regres...
  • Omejitve izvršbe na plačo in druge stalne prejemke
  • Vrstni red poplačil sklepov o izvršbi
  • Privilegirana izterjava preživninskih terjatev
  • Upravno – izplačilna prepoved
  • Dolžnosti in odgovornost delodajalca pri izvrševanju sklepov o izvršbi 
PREDAVATELJICA:

Polona Fink Ružič, univ. dipl. pravnica s pravniškim državnim izpitom, je namestnica direktorja Pravne službe za delovna razmerja. Ima izkušnje na področju gospodarskega in delovnega prava in sicer v odvetništvu, na sodišču in sedaj na GZS. Področje delovnega in socialnega prava in zakonodaje ter kolektivnih pogodb dejavnosti je ena izmed njenih osrednjih in prednostnih nalog. Posredno in neposredno kot članica pogajalskih skupin ima ažuren pregled nad vsemi kolektivnimi pogodbami dejavnosti, katerih skleniteljica je GZS. Je avtorica strokovnih člankov in publikacij z navedenih področij. Na delovnopravnem področju je soavtorica Vodnika po novem Zakonu o delovnih razmerjih, publikacije Kolektivne pogodbe  ter  prispevkov v zvezi z mediacijo v delovnopravnih sporih ter drugih. Neposredno sodeluje tudi v zakonodajnih postopkih s področja delovnopravne zakonodaje. Imenovana je tudi v Strokovno delovno skupino za spremljanje izvajanja ZDR-1 pri Ministrstvu za delo družino,  socialne zadeve in enake možnosti. Opravljen ima tudi izpit za mediatorja, s posebnim poudarkom na delovnopravnem področju. 

KOTIZACIJA:
  • člani GZS Območne zbornice Koroška: 68,00 € + DDV na udeleženca, plačilo 82,96 €.
  • nečlani:  128,00 € + DDV na udeleženca,  plačilo 156,16 €.

Kotizacija vključuje udeležbo, strokovno gradivo, pogostitev in odgovore na vaša vprašanja še en mesec po izvedbi. Plačila sprejemamo pred pričetkom dogodka na račun GZS številka 02924-0017841495, sklic 3010 + matična številka podjetja. 

PRIJAVE:
Prijave sprejemamo do 12.11.2015 do 15.00 ure na e-naslov oz.koroska@gzs.si, do istega dneva tudi odjave, sicer se kotizacija zaračuna v celoti oziroma je ne vračamo.

Veseli bomo, če se nam boste pridružili!

Fotogalerija

Obrazec za prijavo

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.