Koroška gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: PAUM - pedagoško andragoško usposabljanje mentorjev v podjetjih, Dravograd, 24.11.2015 in 1.12.2015

PAUM - PEDAGOŠKO ANDRAGOŠKO USPOSABLJANJE MENTORJEV V PODJETJIH

 Ste ali želite postati mentor,  ki  v podjetju zna:

motivirati mlade za uspešno izobraževanje v delovnem procesu,
učinkovito prenašati znanja in spretnosti mladim in sodelavcem,
vzpostaviti odlične medsebojne odnose,
učinkovito in prepričljivo komunicirati,
prepoznati, razumeti in ustvarjalno razreševati konflikte …?

Program  PEDAGOŠKO-ANDRAGOŠKO USPOSABLJANJE MENTORJEV V PODJETJU je prava pot za vas in vaše podjetje!

V sodelovanju z GZS Centrom za poslovno usposabljanje organiziramo cenovno zelo ugodno dvodnevno delavnico za usposabljanje mentorjev praktičnega usposabljanja z delom in mentorjev praktičnega izobraževanja, ki poteka po programu, sprejetem na Gospodarski zbornici Slovenije. Usposabljanje bo 

v torek, 24. novembra in v torek, 1. decembra 2015
 med 9.00 in 16.00 uro v prostorih GZS Območne zbornice Koroška v Dravogradu.
 

1. CILJI USPOSABLJANJA:

Splošni cilj programa Pedagoško-andragoško usposabljanje mentorjev je usposobiti udeležence za izvajanje mentorstva pri praktičnem izobraževanju ali usposabljanju z delom na določenem strokovnem področju, s poudarkom umestitve pedagoške in izobraževalne dimenzije v gospodarsko okolje. V okviru usposabljanja udeleženec pridobi kompetence učinkovitega pedagoško-andragoškega dela z udeleženci različne starosti na področju praktičnega izobraževanja ter usposabljanja z delom. Udeleženci seminarja se usposobijo za izvajanje poučevanja in uvajanja mladih, ki prihajajo iz šol v podjetje ter sodelavcev, ki se prvič uvajajo v delo.     

2. UDELEŽENCI:
  • usvojijo postopke načrtovanja, izvajanja in poučevanja v delovnem procesu ter spoznajo orodja, ki jih pri tem uporabljajo;
  • usvojijo veščine uspešne medsebojne komunikacije, ki spremljajo proces izmenjave znanja;
  • spoznajo značilnosti sistema izobraževanja, s poudarkom na vseh ravneh poklicnega in strokovnega izobraževanja.   
3. POGOJI ZA VKLJUČITEV V USPOSABLJANJE:

Pogoj za vključitev v program je:

  • najmanj končana srednja poklicna (3 letna) ali druga popolna srednja šola v skladu s predpisi (mentorji praktičnega usposabljanja z delom – mentor dijakom)
  • najmanj končana višja šola (mentorji praktičnega izobraževanja – mentor študentom). 
4. POGOJI ZA USPEŠNO KONČANJE USPOSABLJANJA:

Po končanem programu kandidat izdela in zagovarja kompleksno seminarsko nalogo, ki vsebuje pisno pripravo letnega operativnega programa za izvajanje praktičnega usposabljanja v delovnem procesu in pisno pripravo za učno enoto (delovno vajo) in se tako usposobi za mentorstvo praktičnega izobraževanja v delovnih procesih. 

5. ORGANIZACIJSKI PODATKI:

Usposabljanje bo izvedeno v obliki delavnic, 2 krat po 8 andragoških ur. Program izvajajo strokovnjaki, ki imajo poleg strokovne usposobljenosti tudi bogate praktične izkušnje pri posredovanju znanj. Glede na strukturo udeležencev bodo predavatelji prilagodili tudi vsebino. 

6. CENA USPOSABLJANJA:

Cena dvodnevnega usposabljanja za člane GZS Območne zbornice Koroška je na osebo 189,00 € + 22% DDV in  vključuje: stroške predavateljev,  delovno gradivo, uporabo tehničnih pripomočkov,  2 x kosilo in napitke ter potrdila o udeležbi na usposabljanju.

Za nečlane je cena 280,00 € + DDV. 

Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom usposabljanja na poslovni račun GZS številka 02924-0017841495, sklic 3010 + matična številka podjetja.

Število mest je omejeno,  prijave sprejemamo do zapolnitve mest, odjave možne do 19.11.2015 do 15.00 ure na naš e-naslov oz.koroska@gzs.si,  pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

Pripete datoteke

Fotogalerija

Obrazec za prijavo

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.