Koroška gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: POREKLO BLAGA - novosti 2016, Dravograd, 19.1.2016

 POREKLO BLAGA - NOVOSTI  2016
PRENOVLJENA CARINSKA ZAKONODAJA EU – UKRAJINA - ZAHODNI BALKAN - SSP EU

 Vse bolj se bliža datum 1.5.2016, ko se bo pričela izvajati prenovljena carinska zakonodaja EU - novi carinski zakonik Unije skupaj z podzakonskimi predpisi - izvedbenim in delegiranim aktom. Prenovljena carinska zakonodaja prinaša pomembne novosti na področju porekla blaga, še zlasti so pomembne novosti, vezane na izjavo dobavitelja, ki jo uporabljate pri vsakodnevnem poslovanju in ki se bodo pričele izvajati s 1.5.2016.

Ključne pa so tudi spremembe na področju nepreferencialnih pravil o poreklu blaga. Delavnica bo prav tako namenjena seznanitvi z vsemi drugimi zakonodajnimi novostmi. Še zlasti je aktualen sporazum z Ukrajino, ki bo s 1.1.2016 prinesel nove trgovinske ugodnosti slovenskim izvoznikom. Kar 11 držav koristnic Splošnega sistema preferencialov pa bo s 1.1.2016 izgubilo ugodnosti SSP EU. Prejeli boste tudi ažurirano razpredelnico EU zakonodaje, ki vam bo služila kot koristen pripomoček pri vsakodnevnem poslovanju s tretjimi državami. 

PREDAVANJA BODO PODPRTA S KONKRETNIMI PRIMERI IZ PRAKSE!!!
Prosimo, da vaša vprašanja predhodno pošljete na e naslov oz.koroska@gzs.si.

Delavnica bo v torek, 19. januarja 2016 od 10.00 do 14.00 ure
v predavalnici GZS Območne zbornice Koroška v Dravogradu, Koroška 47.
 

PROGRAM DELAVNICE:
 1. Nov CARINSKI ZAKONIK UNIJE IN IZVEDBENE DOLOČBE - 1.5.2016 novosti na področju porekla blaga - IZJAVA DOBAVITELJA  - NEPREFERENCIALNO POREKLO - REGISTRIRANI IZVOZNIKI
 2. UKRAJINA -  izvajanje trgovinskih določb SPORAZUMA (naslov IV) s 1.1.2016
 3. Splošni sistem preferencialov, katere države izgubijo ugodnosti SSP s 1.1.2016 in prehodni ukrepi
 4. MAKEDONIJA in ALBANIJA NOVOSTI –  uporaba pravil o poreklu blaga iz Regionalne Konvencije
 5. OBJAVA nove razširjene PEM matrike  – novosti v trgovini z državami Zahodnega Balkana in EFTO
 6. NAJNOVEJŠA PREGLEDNICA EU zakonodaje po posameznih sporazumih/avtonomnih režimih EU s pripadajočimi kumulacijami, dokazili o poreklu, pravili iz seznama ter drugimi posebnostmi ter klasična preglednica EU zakonodaje
 7. Regionalna konvencija o pan-evro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu blaga in vključevanje držav ZB v ta sistem – REVIZIJA - NOVE kumulacijske možnosti – SAP + kumulacija
 8. Obsežni gospodarski in trgovinski sporazum med EU in Kanado (CETA)
 9. Sporazum o prosti trgovini s Singapurjem in Vietnamom
 10. Kosovo - stablizacijski - pridružitveni sporazum
 11. Nova generacija sporazumov EU, o katerih potekajo pogajanja (ZDA, Japonska, Indija, Malezija, Mercosur, …)
 12. ODGOVORI IN VPRAŠANJA                                                   
DELAVNICO BO VODILA:
Iris Dolničar Gorjanc, univ.dipl.ekon, dolgoletna ekspertka na področju porekla blaga, ki je sodelovala  na številnih domačih in mednarodnih seminarjih iz tematike porekla blaga. 
KOTIZACIJA:
 • člani GZS Območne zbornice Koroška: 138,00 € + DDV na udeleženca, plačilo 168,36 €.
 • nečlani:  198,00 € + DDV na udeleženca,  plačilo 241,56 €.

Kotizacija vključuje obsežno strokovno gradivo, postrežbo in odgovore na vaša vprašanja po mailu še en mesec po izvedeni delavnici.

Kotizacijo vplačajte pred pričetkom seminarja na poslovni račun Gospodarske zbornice Slovenije  številka 02924-0017841495, sklic 3010 + matična številka podjetja.

PRIJAVE:
Prijave sprejemamo do 14.1.2016 do 15.00 ure na e naslov oz.koroska@gzs.si, do istega dneva tudi odjave, sicer se kotizacija zaračuna v celoti oziroma je ne vračamo.

Vabimo vas, da Izkoristite možnost izobraževanja v regiji in se nam pridružite!

Pripete datoteke

Fotogalerija

Obrazec za prijavo

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.