Koroška gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: Objava prostega delovnega mesta direktorja/direktorice Območne zbornice Koroška

Za uresničevanje programskih usmeritev Območne zbornice Koroška, objavljamo prosto delovno mesto:

 Direktor (m/ž) Območne zbornice Koroška,
za obdobje do izteka mandata 18.5.2019

 Naloge in odgovornosti direktorja:

 • Vodenje in usklajevanje izvajanja vseh dejavnosti zbornice;
 • Zagotavljanje materialnih sredstev za delovanje in razvoj zbornice in skrb za ohranjanje in pridobivanje novih članov;
 • Vodenje kadrovskih postopkov in določanje organizacije in delovnih postopkov v zbornici;
 • Predlaganje zaposlitev delavcev in skrb za uresničevanje njihovih pravic in obveznosti v skladu s splošnimi akti GZS;
 • Sodelovanje z drugimi deli GZS pri izvedbi posameznih dejavnosti oz. storitev zbornice na temelju letnega programa GZS in letnega programa zbornice ter vključevanje zunanjih institucij, v skladu z aktom o notranji organizaciji;
 • Načrtovanje in organiziranje strokovnih srečanj, posvetov, konferenc in drugih dogodkov za potrebe članic Zbornice;
 • Načrtovanje, pridobivanje in izvajanje drugih projektov. 

Pričakujemo:

 • Najmanj univerzitetno izobrazbo ekonomske ali tehnične smeri;
 • Najmanj 8 let delovnih izkušenj;
 • Zaželene so izkušnje na podobnih delovnih mestih;
 • Vsaj 3 leta delovnih izkušenj na področju vodenja, projektnega vodenja;
 • Organizacijske sposobnosti, komunikativnost in sposobnost dela v timu, sposobnost vodenja in koordinacije heterogenih skupin z različnimi interesi, visoka sposobnost pisne in govorne komunikacije;
 • Poznavanje in aktivno uporabo programskih orodij MS Office (word, excel, MS project, power point);
 • Sposobnost pisnega in govornega komuniciranja v angleškem jeziku. 

Kandidat/-ka naj k  prijavi predloži tudi svoj življenjepis ter dokazila o izobrazbi (fotokopije spričeval in drugih dokazil o pridobljenih znanjih in drugih kompetencah). 

Kandidati/-ke, naj  pošljejo prijave s prilogami in dokazili najkasneje do vključno 10. marca 2016 na elektronski naslov: irena.asanovic@gzs.si, s pripisom: Prijava na razpis Direktor/ica OZ Koroška. 

Kandidati/-ke, ki bodo v roku oddali prijave, bodo o izboru obveščeni/-e najkasneje v 30 dneh po poteku roka za oddajo prijave. 

GZS si pridržuje pravico, da po opravljenem postopku izbora, ne izbere nobenega od prijavljenih kandidatov. 

Pripete datoteke

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.