Koroška gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: Nove obveznosti in spremembe pri računovodenju v mikro in malih podjetjih od 1.1.2016 dalje, Dravograd, 12. april 2016

NOVE OBVEZNOSTI IN SPREMEMBE  PRI  RAČUNOVODENJU  V MIKRO IN
MALIH PODJETJIH (SAMOSTOJNIH PODJETNIKIH) OD 1.1.2016 DALJE! 

Spremenjeno 8. poglavje ZGD-1 (računovodsko poročanje) in novi SRS 2016 s Pravili skrbnega računovodenja tako v mikro in mala podjetja kot »računovodstva« samostojnih podjetnikov s 1.1.2016 vnašajo kar nekaj pomembnih novosti in sprememb.

Kaj bodo po novem obvezno vključevala obvezna pojasnila (priloga k izkazom) za majhna podjetja, katere so tiste spremembe SRS 2016, ki bodo vplivale na knjiženje poslovnih dogodkov po 1.1.2016, kako je z »računanjem« odloženih davkov po novem, katere spremembe prinaša PRIPOROČENI ENOTNI KONTNI NAČRT,  …?  

To je le nekaj vprašanj na katere bomo odgovorili na seminarju, s pomočjo katerega boste lažje »zajadrali« v nova pravila računovodenja ! 

KDAJ IN KJE?

V torek, 12 aprila 2016 od 10.00 do 14.00 ure
v predavalnici GZS Območne zbornice Koroška v Dravogradu, Koroška 47

IZ VSEBINE:

SPREMEMBE 8. POGLAVJA ZGD-1

 • Velikostna merila za razvrstitev družb (od tega odvisen obseg poročanja družbe),
 • Kaj bodo po nove poročale mikro in majhne družbe (priloga k izkazu- kaj mora vsebovati obvezno pojasnilo za majhno d.o.o.) ?,
 • nov izračun bilančnega dobička

SRS 2016

 • Osnovna načela računovodenja
 • Nova sistematika SRS 2016
 • Bistvene novosti posameznih SRS - (UVOD V SRS - POMEMBNOST, ODLOŽENI DAVKI (kdo ja in kdo ne), SRS 1 - OSNOVNA SREDSTVA, zaradi aktualnosti tudi poudarek  na SRS 5 TERJATVE (popravek, odpis, davčni vidik), SRS 8 KAPITAL, SRS 10 REZERVACIJE, SRS 16 - UGOTAVLJANE IN MERJENJE POŠTENE VREDNOSTI, SRS 30 - RAČUNOVODSKE REŠITVE PRI S.P., …  ),
 • Prehod na nove SRS
 1. računovodski vidik: preknjižbe na nove konte s 1.1.2016 - zgledi knjiženj spremembe računovodskih umeritev ( pravilnik o računovodstvu, sklepi,…),
 2. davčni vidik (davčna osnova pri prevrednotenjih na višjo vrednost),
 • »NOV« Priporočeni enotni kontni načrt
 • Pravila skrbnega računovodenja (poudarek na PSR 1 - Knjigovodske listine, PSR 2 - Poslovne knjige )
SEMINAR JE NAMENJEN:
Predvsem računovodjem in knjigovodjem,  svetovalcem in vsem, ki jih to področje zanima. 
SEMINAR BO VODILA:
Jana Galič, dipl.ekon.,
davčna svetovalka, dolgoletni vodja finančno računovodske službe. Je članica državne izpitne komisije za NPK kvalifikacije knjigovodja oz. računovodja in samostojna izvajalka številnih seminarjev, delavnic in usposabljanj s področja računovodstva in davkov. Je avtorica mnogih člankov z davčno vsebino, kot avtorica in soavtorica pa je izdala tudi štiri priročnike.

KOTIZACIJA:
 • člani GZS Območne zbornice Koroška: 85,00 € + DDV na udeleženca, plačilo 103,70 €.
 • nečlani:  128,00 € + DDV na udeleženca,  plačilo 156,16 €. 

Kotizacija vključuje udeležbo na seminarju, strokovno gradivo, postrežbo in odgovore na vaša vprašanja po mailu še en mesec po izvedenem seminarju.

Kotizacijo vplačajte pred pričetkom seminarja na poslovni račun GZS številka 02924-0017841495, sklic 3010 + matična številka podjetja.

PRIJAVE:
Prijave sprejemamo do 8.4.2016 do 15.00 ure na e-naslov oz.koroska@gzs.si, do istega dneva tudi odjave, sicer se kotizacija zaračuna v celoti oziroma je ne vračamo.

Vabimo vas, da izkoristite možnost izobraževanja v regiji in se nam pridružite!

Pripete datoteke

Fotogalerija

Obrazec za prijavo

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.