Koroška gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: Javni razpis "Spodbude za MSP v lesarstvu"

Obveščamo vas, da je Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju: Sklad) v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo v Uradnem listu Republike Slovenija št. 52 z dne 29.7.2016 objavil javni razpis »Spodbude za MSP v lesarstvu«.

PREDSTAVITEV RAZPISA: 
Predmet razpisa: spodbujanje razvoja novih ali izboljšanih izdelkov in storitev na področju predelave in obdelave lesa. 

UPRAVIČENCI:
mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi ter imajo registrirano glavno ali stransko dejavnost v okviru:

  • oddelka C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva, ali
  • oddelka C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic). 

Upravičenci morajo biti ustanovljeni pred 1.1.2014.

Upravičeni stroški: Projekt se lahko prične po oddaji vloge na javni razpis. 
Upravičeni stroški se lahko nanašajo na:

  • stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za osebje, posredni (operativni) stroški, stroški storitev zunanjih izvajalcev, … 

Višina subvencije: min. 50.000,00 EUR in maks. 500.000,00 EUR

Rok za oddajo vlog: 29. 8. 2016 

Z namenom čim boljše pripravljenost prijave bo RRA Koroška  v sodelovanju s Skladom izvedla predstavitev omenjenega razpisa, ki bo v četrtek, 11. avgusta 2016 ob 10. uri.

Kontaktna oseba RRA Koroška za morebitna vprašanja:
Jana Vauh Buhvald
T: 059 085187
E: jana.vahu@rra-koroska.si

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.