Koroška gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: Strokovni seminar Ali veste, kaj o vas pove vaša "bilanca stanja" in "izkaz poslovnega izida", Dravograd, 7. september 2016

Direktorji, lastniki, samostojni podjetniki, komercialisti, ALI VESTE KAJ O VAS »POVE« VAŠA »BILANCA STANJA« IN »IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA« ?

 Podatki o poslovanju tako nas (d.o.o., s.p., d.d.) kot naših kupcev oziroma dobaviteljev, so osnova za sprejemanje poslovnih odločitev.
Glavni vir navedenih podatkov sta nedvomno BILANCA STANJA (BS) in  IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA (IPI).

Kaj prikazujeta, kako ju beremo in razumemo, pa je odvisno od tega, kakšno je naše poznavanje »postavk« BS in IPI. Skratka, dober vodja (direktor, lastnik, komercialist) mora za uspešno vodenje »obvladovati« tudi osnovno poznavanje računovodskih izkazov, kar je namen seminarja. BS in IPI bosta prikazana praktično, na osnovi poslovanja izmišljenega podjetja.

IZ VSEBINE SEMINARJA:
 • Kaj je BS in kaj IPI,
 • RAZLIKA MED IZKAZOM POSLOVNEGA IZIDA IN »DAVČNO BILANCO«
 • Osnovno načelo BS; AKTIVA=PASIVI,
 • Kakšno je premoženje podjetja in kaj ga sestavlja,
 • NOVOST, ki jo prinaša jesen 2016 - KAKO IZRAČUNAM PREMOŽENJE, KI JE POTREBNO ZA OHRANITEV OSNOVNEGA KAPITALA …
 • Vpliv izbrane metode vrednotenja opredmetenih osnovnih sredstev na BS (novi SRS 2016),
 • Zakaj moramo paziti, da pravilno ločujemo med kratkoročnimi in dolgoročnimi obveznostmi,
 • Smo sposobni s svojimi kratkoročnimi sredstvi pokriti svoje kratkoročne obveznosti?
 • Kje najdemo odgovor na vprašanje« Čigavo je premoženje?« in kako izračunamo »KAPITAL« podjetja,
 • POZOR - Kaj od 1.1.16 vključuje »PODJETNIKOV KAPITAL«
 • Vemo, kaj so  REZERVE, kaj so REZERVACIJE in kaj VEZANE REZERVE
 • Kaj banki »pomeni« velikost kapitala  in zakaj je pomembna njegova struktura,
 • Je možno, da imam dobiček, kljub temu, da imam vseskozi likvidnostne težave?
 • Kaj je to BILANČNI DOBIČEK,
 • KAZALNIKI - Kaj nam »pove« kazalnik LIKVIDNOST. 
KRAJ IN ČAS:
Sreda, 7. september 2016 od 10.00 do 13.00 ure v prostorih GZS Območne zbornice Koroška, Koroška 47 v Dravogradu. 

SEMINAR JE NAMENJEN:
Direktorjem, lastnikom družb, samostojnim podjetnikom, komercialistom, svetovalcem, računovodjem in vsem, ki si želijo pridobiti osnovno znanje o poznavanju BS in IPI ali pa to znanje le osvežiti. 
SEMINAR BO VODILA:
Jana Galič, dipl.ekon., davčna svetovalka, dolgoletni vodja finančno računovodske službe. Je članica državne izpitne komisije za NPK kvalifikacije knjigovodja oz. računovodja in samostojna izvajalka številnih seminarjev, delavnic in usposabljanj (NPK knjigovodja, NPK računovodja,…) s področja računovodstva in davkov. Je avtorica mnogih člankov z davčno vsebino, redno odgovarja na vprašanja naročnikov za založbo Verlag Dashöfer, kot avtorica in soavtorica pa je izdala tudi štiri priročnike.

KOTIZACIJA:

 • člani GZS Območne zbornice Koroška: 85,00 € + DDV na udeleženca, plačilo 95,16 €.
 • nečlani:  128,00 € + DDV na udeleženca,  plačilo 156,16 €. 

Kotizacija vključuje udeležbo na seminarju, strokovno gradivo, postrežbo in odgovore na vaša vprašanja po mailu še en mesec po izvedenem seminarju.

Kotizacijo vplačajte pred pričetkom seminarja na poslovni račun Gospodarske zbornice Slovenije  številka SI56 0292 4001 7841 495, sklic 00 3010 + matična številka podjetja.

PRIJAVE:
Prijave sprejemamo do 5.9.2016 do 13.00 ure na e-naslov oz.koroska@gzs.si, do istega dneva tudi odjave, sicer se kotizacija zaračuna v celoti oziroma je ne vračamo. 

Vabimo vas, da izkoristite možnost izobraževanja v regiji in se nam pridružite!

Pripete datoteke

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.