Koroška gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: Seminar Davčni obračun in letno poročilo za leto 2016, Dravograd, 5. januar 2017

SEMINAR DAVČNI OBRAČUN IN LETNO POROČILO ZA LETO 2016, DRAVOGRAD, 5. JANUAR 2017 

V sodelovanju z GZS - Zbornico računovodskih servisov organiziramo seminar 

Davčni obračun in letno poročilo za leto 2016
v četrtek, 5. januarja 2017 od 10.00 do 14.30 ure

v predavalnici GZS Območne zbornice Koroška, Koroška cesta 47 v Dravogradu.

NAMEN:

Seminar je namenjen računovodskim servisom in računovodjem, ki pripravljajo letna poročila in davčne obračune za pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.
Na seminarju bomo osvežili izhodišča za pripravo letnega poročila majhnih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, osrednji del seminarja pa namenjen podrobnejšemu pregledu pravil za pripravo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb. 
Izpostavili bomo tudi najpomembnejše razlike med davčnim obračunom za pravne osebe in davčnim obračunom za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.
Posebej bomo obravnavali novosti, ki veljajo pri pripravi davčnih obračunov za leto 2016, opozorili na nekatere spremembe, ki se bodo začele uporabljati v letu 2017 ter vsebinsko pregledali obrazce za davčni obračun pravnih oseb.
V obrazcu za davčni obračun fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost, bomo izpostavili razlike z obrazcem za DDPO.
Udeleženci seminarja bodo lahko aktivno sodelovali na seminarju s svojimi vprašanji, na primerih iz prakse pa bodo predstavljeni tudi problemi in dileme, ki se pogosto pojavljajo pri opredeljevanju posameznih vrst odhodkov in njihovi davčni obravnavi. Udeležence bomo opozorili tudi na mnenja FURS oziroma najnovejšo sodno prakso.

VSEBINA:

1.       Letno poročilo za gospodarske družbe in samostojne podjetnike za leto 2016 

 • i.            Novosti ZGD-1, ki se uporabljajo od 1.1.2016 dalje
 • ii.            Pregled pomembnejših sprememb SRS 2016, povezanih s pripravo letnega poročila
 • iii.            Sestavni deli letnega poročila v skladu z določili ZGD-1
 • iv.            Pravila sestavljanja računovodskih izkazov po ZGD-1 in SRS 2016
 • v.            Uporaba dobička, pokrivanje izgube, oblikovanje rezerv, posebnosti pri pripisu dobička
                 družbenikom v osebnih družbah (k.d., d.n.o.)
 • vi.           Priloge k izkazom 
 • vii.          Javna objava letnih poročil

2.       Obračun davka od dohodkov pravnih oseb 2016

 • i.            Pregled obrazca po posameznih postavkah
 • ii.           Opredelitev davčne osnove
 • iii.          Poslovanje med povezanimi osebami (transferne cene in obresti)
 • iv.          Rezervacije, odpis terjatev in druga prevrednotenja
 • v.           Prihodki in izvzem prihodkov iz obdavčitve
 • vi.          Odhodki: priznani, delno priznani in nepriznani
 • vii.         Davčne olajšave za leto 2016, pokrivanje davčne izgube 
 • viii.        Odbitek tujega davka 
 • ix.           Kratek pregled novosti, ki bodo veljale od 1.1. 2017

3.       Obračun akontacije dohodnine od dohodkov iz dejavnosti - davčni obračun za s.p. in druge
          zasebnike ter obračun dohodnine za »normirance« 

 •  i.            Posebnosti pri določanju davčne osnove za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost v primerjavi z    
                 davčnim obračunom za pravne osebe
 •  ii.           Problematika normirancev in pojasnila FURS
 •  iii.          Posebnosti pri obrazcu za davčni obračun normirancev
TRAJANJE:

10.00 - 14.30 (5 šolskih ur)

STROKOVNA IZVAJALKA:  

Maja Bohorič Rade, univ.dipl.ekon, davčna svetovalka družbe Svilar-Bohorič & partnerji d.o.o. in soustanoviteljica Inštituta za javne finance, ki že vrsto let predava in svetuje na davčnem in računovodskem področju.

KOTIZACIJA:
 
 • člani GZS: 95,00 € + DDV (zgodnja prijava 76,00 € + DDV)
 • ostali: 150,00 € + DDV (zgodnja prijava 120,00 € + DDV

Do vključno 22.12.2016 se prizna 20 % popusta na zgodnje prijave!

Cena zajema udeležbo na seminarju, gradivo in postrežbo z napitki med odmorom.  

Kotizacijo vplačajte pred pričetkom seminarja na poslovni račun Gospodarske zbornice Slovenije, številka SI56 0292 4001 7841 495, sklic 00 3010 + matična številka podjetja. 

Pomembno: po Pravilniku o priznavanju dodatnega izobraževanja se za udeležbo na seminarju udeležencu 
                            priznata 2 točki.
 

PRIJAVE:
Prijave sprejemamo do 3.1.2017 do 12.00 ure na naslov oz.koroska@gzs.si, do istega dneva tudi morebitne odjave, sicer se kotizacija zaračuna v celoti oziroma je ne vračamo.
Pripete datoteke

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.