Koroška gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: Novosti s področja porekla blaga, Dravograd, 21.3.2017

V sodelovanju s Finančnim uradom Maribor, Sektorjem za carine, vas vabimo na strokovni seminar z naslovom

»Novosti s področja porekla blaga«


Seminar je namenjen špedicijam, imetnikom dovoljenj za poenostavljeno potrjevanje porekla blaga (PIZ) in gospodarskim subjektom iz Koroške, ki poslujejo z:

  • državami upravičenkami do sheme splošnih tarifnih preferencialov (GSP),
  • z državami partnericami, vključno s Kanado, katere imajo sklenjene prostotrgovinske sporazume z EU ter
  • z državami s katerimi bodo sklenjeni prostotrgovinski sporazumi (npr. Vietnam). 

Sistem REX poenostavlja izvozne formalnosti, saj dovoljuje registriranemu izvozniku, da sam sestavlja dokazila o poreklu, in sicer ne glede na vrednost izdelkov s poreklom v pošiljki, na katere se dokazilo o poreklu nanaša. Registriranemu izvozniku dovoljuje tudi, da v primeru prepošiljanja izdelkov s poreklom nadomesti prvotno dokazilo o poreklu z enim ali več nadomestnimi dokazili o poreklu in to ne glede na skupno vrednost izdelkov v pošiljki, za katere je bilo sestavljeno prvotno dokazilo o poreklu. 

Registrirani izvoznik je: 
izvoznik, ki ima sedež v državi članici EU in je registriran pri carinskih organih te države članice EU za namene izvoza izdelkov s poreklom iz Unije v države upravičenke do sheme splošnih tarifnih preferencialov v okviru bilateralne kumulacije oziroma za namene izvoza izdelkov s poreklom iz Unije v države, s katerimi ima Unija preferencialno ureditev, v okviru katere se uporablja sistem REX; 

registrirani prepošiljatelj: v okviru sheme GSP Unije prepošiljatelj blaga, ki ima sedež v državi članici EU in je registriran pri carinskih organih te države članice EU za namene dajanja nadomestnih navedb o poreklu pri prepošiljanju izdelkov s poreklom v druge dele carinskega območja Unije, ali kadar je to primerno, na Norveško ali v Švico. 

KRAJ IN DATUM:
Torek, 21. marec 2017 od 9.00 do 12.00 ure v prostorih GZS Območne zbornice Koroška, Koroška 47 v Dravogradu.

IZVEDBA DELAVNICE:

▪ Aleš VRŠČAJ, 
višji finančni svetovalec inšpektor I, FURS, Finančni urad Maribor

KOTIZACIJA IN PRIJAVE:
▪ člani GZS Območne zbornice Koroška: BREZPLAČNO
▪ nečlani: 30,00 € + DDV na osebo.

Kotizacijo  nakažite pred pričetkom seminarja na poslovni račun GZS številka SI56 0292 4001 7841 495, sklic 00 3010 + matična številka podjetja. 

Prijave sprejemamo do 17.3.2017 do 12.00 ure na elektronski naslov  oz.koroska@gzs.si, do istega dneva tudi odjave, sicer se kotizacija zaračuna v celoti oziroma je ne vračamo.

 

Vljudno vabljeni, da se dogodka udeležite!


Pripete datoteke

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.