Koroška gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: Izjava za javnost - Umeščanje trase 3. razvojne osi na relaciji Slovenj Gradec - Dravograd - Holmec


 

Ljubljana, 17. 7. 2017

IZJAVA ZA JAVNOST

Sestanek na Ministrstvu za okolje in prostor pokazal nove ovire za izgradnjo koroške hitre ceste

Mladinska iniciativa za 3. razvojno os je bila pobudnica sestanka na Ministrstvu za okolje in prostor, ki je potekal 17.7.2017. Tema sestanka je bilo umeščanje trase 3. razvojne osi na relaciji Slovenj Gradec – Dravograd – Holmec.

Aljaž Verhovnik je v imenu Mladinske iniciative izrazil stališče, da je potrebno s sprejemom državnega prostorskega načrta (DPN) na relaciji Slovenj Gradec – Dravograd nemudoma nadaljevati tam, kjer je ta leta 2013, po »zamrznitvi vlade«, tudi obstal. Vlada mora torej sprejeti stališča do pripomb in izvesti nadaljnje postopke za sprejem. Na odseku DPN Dravograd-Holmec, ki je od leta 2013 prav tako v mirovanju, ni bila sprejeta nobena varianta. Zato je Verhovnik izrazil pričakovanje, da se bo v skladu s podpisanim protokolom do decembra 2017 sprejela varianta na relaciji Dravograd – Holmec, na podlagi katere se bo izvedel novi postopek za umeščanje trase. Zaključek umeščanja trase na tem odseku je v skladu s protokolom predviden do leta 2020.

Pri tem Mladinska iniciativa ne odstopa od stališča, da se mora vse do Holmca zgraditi hitra cesta, saj se tam nahaja gospodarsko središče regije. Mogoči pa so samo pogovori o obliki te ceste. Nikakor pa ne pride v poštev dejstvo, da bi se Korošci zadovoljili z rekonstrukcijo obstoječih cest od Slovenj Gradca proti Holmcu. S tem ne samo, da v osrčje gospodarske točke v Mežiško dolino ne bi dobili hitre ceste, temveč bi hitro-cestno povezavo izgubila tudi Dravska dolina. Prav tako se ne bi rešila situacija glede razbremenilnih cest (obvoznic) okoli Dravograda, Raven na Koroškem in Prevalj. V Slovenj Gradcu pa bi nastajali veliki zastoji, zaradi končanja 4-pasovnice.

Mag. Darja Kocjan, ki je bila na sestanku prisotna s strani Ministrstva za infrastrukturo, je na Verhovnikovo pobudo odgovorila, da je ministrstvo DARS-u naročilo v izvedbo posebno študijo posodobitve izgradnje odseka 3. razvojne osi na relaciji Slovenj Gradec – Dravograd – Holmec. Študija naj bi bila končana decembra 2017. Ta študija zgolj kot eno od možnosti obravnava nadaljevanje sprejema DPN tam, kjer je ta leta 2013 obstal.

Mladinska iniciativa je pri tem zagovarjala stališče, da bomo v osrčje Koroške prej pridobili hitro cesto, če bomo vztrajali pri nadaljevanju sprejema »zamrznjenega« DPN na relaciji Slovenj Gradec-Dravograd, med tem, ko je za odsek Dravograd – Holmec takšna študija smiselna. Pri tem je iniciativa poudarila stališče, da je potrebno vsaj do Dravograda umestiti 4-pasovnico, saj prostor to omogoča. Prav tako so koroške občine z lastnimi sredstvi sofinancirale izdelavo novelacije umeščanja trase 3. razvojne osi na odseku Slovenj Gradec-Holmec, ki ministrstvu omogoča, da lahko pospeši vse postopke za umeščanje trase v prostor.

V imenu regije so izrazili stališča prisotni župani. Dr. Tomaž Rožen (župan Raven na Koroškem) je tako poudaril, da se je minister Gašperšič s podpisom protokola zavezal k izgradnji hitre ceste in ne samo rekonstrukcije obstoječe, vse do Holmca. Andrej Čas (župan Slovenj Gradca) je pristojnim pojasnil, da se je lokalna skupnost Slovenj Gradca strinjala z umeščanjem 4-pasovnice vse do Dravograda. Njegovo osebno stališče pa je, da se naj raje uredi obstoječe ceste v okviru koridorja. Mladinsko iniciativo je celo pozval naj se raje zavezama  za gradnjo železnice. Dr. Matic Tasič pa je Časa spomnil, da je Svet koroške regije vedno sprejel enotna stališča, da se hitra cesta gradi vse do Holmca.

Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen je na sestanku poudarila, da je za nadaljevanje postopka za sprejem DPN na odseku DPN Slovenj Gradec – Holmec sicer pristojno njeno ministrstvo, vendar morajo za to prejeti poziv s strani Ministrstva za infrastrukturo. Tega niso prejeli.

Mladinska iniciativa je po sestanku ocenila, da obstaja realna možnost, da se aktivnosti za sprejem DPN za odsek Slovenj Gradec – Dravograd lahko nadaljujejo. Ampak bo očitno to morala pokazati spet neka nova študija DARS-a. Pri tem bo vsaj iz koroške strani odločilno, kakšno stališče bosta zavzeli občini Slovenj Gradec in Dravograd. Glede na videna stališča tako iz državne kot regionalne strani, bo Mladinska iniciativa v kratkem sprejela nove usmeritve za delovanje, o katerih bo javnost informirana. Prav tako bo iniciativa vzpostavila partnersko sodelovanje z novim predsedujočim Sveta koroške regije Alanom Bukovnikom, ki podpira stališča Mladinske iniciative.

Na sestanku so bili sicer prisotni: Aljaž Verhovnik in Andrej Grobelnik (Mladinska iniciativa), Andrej Čas (župan MOSG), dr. Tomaž Rožen (župan Raven), dr. Matic Tasič (župan Prevalj in predsednik Odbora za izgradnjo 3. RO), Alan Bukovnik (župan Radelj in bodoči predsedujoči regije) ter Beno Kopmajer in Danilo Anton Ranc (oba poslanca).

Na drugi strani so bili prisotni ministrica Irena Majcen in Barbara Radovan (Ministrstvo za okolje in prostor) ter mag. Darja Kocjan (Ministrstvo za infrastrukturo).

HOČ´MO CESTO!

S spoštovanjem,

Mladinska iniciativa za 3. razvojno os

koordinator

Aljaž Verhovnik, l. r.


Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.