Koroška gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: Katere evidence na kadrovskem področju sem dolžan voditi kot delodajalec?, 28.9.2017

KATERE EVIDENCE NA KADROVSKEM PODROČJU SEM DOLŽAN VODITI KOT DELODAJALEC? 

Ali ste vedeli, da ste kot delodajalec dolžni že več kot 10 let ažurno voditi 4 evidence s področja dela? Katere druge evidence ste še dolžni voditi? Koliko časa morate voditi evidence in kako dolgo ste jih dolžni hraniti? Verodostojni viri pridobivanja podatkov za evidence? Kakšne so globe na tem področju?  
Na delavnici bosta podrobno predstavljeni Evidenca o zaposlenih ter Evidenca o izrabi delovnega časa ter njune vsebinske podlage. 

IZ VSEBINE DELAVNICE: 

Evidenca o zaposlenih:

a)      Podatki o delavcu (viri pridobivanja osebnih podatkov, invalidnost, delna upokojitev, dopolnilno delo,..)
b)      Podatki o delovnem dovoljenju
c)       Podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi (sklenitev pogodbe, nastop dela, določen čas in razlog za določen čas,
          SKP 08, kraj opravljanja dela, razporeditev delovnega časa, konkurenčna klavzula,…)
d)      Podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi (datum prenehanja, način prenehanja)
e)      Obveznost sporočanja sprememb podatkov.

 Evidenca o stroških dela

Evidenca o izrabi delovnega časa:
(redno delo, nadure,  začasno prerazporejene ure, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo/brez nadomestila, oznaka vrste nadomestila, varovane kategorije zaposlenih,….) 

Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu 

Evidenca začasnega ali občasnega dela 

Evidenca kratkotrajnega dela 

Vodenje in arhiviranje 

Kazenske določbe 

KRAJ IN ČAS:

Četrtek, 28. september 2017 od 9.00 do 12.30 ure v prostorih GZS Območne zbornice Koroška, Koroška 47 v Dravogradu. 

DELAVNICA JE NAMENJENA:
Delavnica je namenjena vsem tistim, ki v okviru svojih delovnih obveznosti opravljate tudi kadrovsko delo ter ste odgovorni za evidenco o zaposlenih ter evidenco o izrabi delovnega časa. 
IZVAJALKA DELAVNICE:

 

Špela Kralj, univ. dipl. sociologinja, zaposlena v družbi Trgotur d.o.o., s 15-letnimi izkušnjami na področju kadrovskega dela v gospodarstvu. Kot strokovna sodelavka svetuje delodajalcem s področja delovnopravne zakonodaje in kadrovskega dela. Specializirana je za analizo in izdelavo splošnih aktov delodajalcev ter kadrovske dokumentacije, njihovo predstavitev delodajalcem, oblikovanje in organiziranje programov usposabljanj, pripravo vlog za prijavo na javne razpise s področja upravljanja s človeškimi viri ter izvedbo omenjenih razpisov. 

KOTIZACIJA:
  • člani GZS Območne zbornice Koroška: 80,00 € + DDV na udeleženca, plačilo 97,60 €.
  • nečlani:  110,00 € + DDV na udeleženca,  plačilo 134,20 €. 

Kotizacijo vplačajte pred pričetkom seminarja na poslovni račun Gospodarske zbornice Slovenije  številka SI56 0292 4001 7841 495, sklic 00 3010 + matična številka podjetja.

PRIJAVE:
Prijave sprejemamo do 26.9.2017 do 12.00 ure na e-naslov oz.koroska@gzs.si, do istega dneva tudi odjave, sicer se kotizacija zaračuna v celoti oziroma je ne vračamo. 


Vabimo vas, da se nam pridružite!

Pripete datoteke

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.