Koroška gospodarska zbornica

Novice


Arhiv: Gospodarska slika regije ob 50-obletnici delovanja GZS OZ Koroška

Gospodarsko sliko koroške regije tvori 1.232 družb in 2.033 samostojnih podjetnikov ter 13 zadrug. Kazalci poslovanja kažejo uspešno obdobje in rast, kar obeta dober razvojni zagon. Bistveni značilnosti gospodarstva Koroške sta izrazita izvozna naravnanost in rast obsega industrijske proizvodnje. Slednji se je povečal največ v zadnjih treh letih, za 6,6%. Na slovenski ravni med regijami Koroška izstopa z visoko rastjo produktivnosti, kazalnik dodane vrednosti na zaposlenega, ki je v preteklem letu porasel za 5,4%, uvrša Koroško na drugo mesto v Sloveniji.

Gospodarstvo Koroške je v preteklem letu 2016 ustvarilo zelo blizu 2 mia eur vseh prihodkov, pri čemer čisti prihodki od prodaje znašajo preko 1,9 mia eur, kar dobra polovica teh je ustvarjenih na tujih trgih. Analitika GZS kaže, da kar 71% večjo vrednost blaga izvozimo kot uvozimo, pri čemer se je uvoz v preteklem letu znižal za 1 %, izvoz pa je porasel med 3 in 4%. Glavni izvozni partnerji koroškega gospodarstva so Nemčija (26% celotnega izvoza Koroške), Avstrija(14%), Italija (7,6%). Tudi na strani uvoza so najprej Nemčija (28% delež celotnega uvoza), Avstrija (16%) in Italija (11%). Glavnino uvoza in izvoza predstavljajo repromateriali za predelovalno industrijo.

Pozitivni trendi poslovanja družb se kažejo tudi v povečanju števila zaposlenih, v višji povprečni mesečni bruto plači, povečanju prihodkov ter čistem dobičku družb in podjetnikov.  V lanskem letu je bilo v gospodarskih družbah zaposlenih 12.002 (indeks povečanja znaša 104,1), pri samostojnih podjetnikih pa 1.580 zaposlenih (indeks 106,8), pri čemer povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega v družbah znaša 1.515 eur, pri samostojnih obrtnikih pa 1.055 eur; v družbah je porasla za dobri dve indeksni točki več kot pri samostojnih podjetnikih.

Družbe so skupaj ustvarile 1.776.464 tisoč eur vseh prihodkov, 5% več kot 2015, samostojni podjetniki pa so povečali prihodke za 4% in ustvarili 182.559 tisoč eur vseh prihodkov. Povečali so se tudi vsi odhodki, pri družbah za 3,7 % (znašajo 1.676.177 tisoč eur), pri samostojnih podjetnikih za 4%. (znašajo 168.211 tiso eur). Čisti dobiček družb izkazuje vrednost 96.696 tisoč eur (indeks 113,4), podjetnikov dohodek pa znaša 15.507 tisoč eur (indeks 105,4). Indeks čiste izgube pri družbah znaša 31,8, kar predstavlja 7.588 tisoč eur. Pri samostojnih podjetnikih pa je indeks negativnega izida 110,4, kar predstavlja 1.160 tisoč eur. Neto dodana vrednost na zaposlenega znaša v družbah 40.101 eur, pri samostojnih podjetnikih pa 14.653 eur na zaposlenega.

Kazalci za zadruge so drugačni, trend se je obrnil v negativnega, predvsem pa v strukturi zadrug na Koroškem prevladujejo mikro zadruge, sicer pa kljub slabšim rezultatom poslovanja ter izgubam v primerjavi s preteklim letom še vedno večina izkazuje čisti dobiček.

Zaradi ključnih podatkov o rezultatih poslovanja gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v preteklem letu smo lahko zadovoljni in optimistični. Rast gospodarstva obeta nove projekte, slednji pa so poleg procesov internacionalizacije in digitalizacije ter krožnega gospodarstva tesno povezani tudi z uresničitvijo projekta izgradnje sodobne prometnice na celotnem severnem kraku 3. razvojne osi, kar bo omogočalo nova vlaganja in zaposlitve ter boljše eksistenčne pogoje za vse prebivalce regije. Fokus kakovostnega razvojnega zagona pa je pomemben tako za snovanje priložnosti za mlade, za krepitev ženskega podjetništva in ob demografskih trendih tudi za pogoje zaposlovanja starejših, za intenzivno obmejno povezovanje glede na specifiko regije, kot za nadaljnje spodbujanje inovativnega potenciala Koroške.

 

Pripravila: mag. Aleksandra Gradišnik, direktorica GZS OZ Koroška                 (Vir: AJPES, Analitika GZS) 

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.